Tagsági tudnivalók

Az elmúlt időszak rendkívüli időjárása miatt megnövekedett a jég, vihar, felhőszakadás káresetek száma. Az ehhez kapcsolódó biztosítási ügyintézésben, kárbejelentésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei az alábbi információkkal kívánják a gazdákat segíteni.

Kárbejelentés

A biztosítók felé a kárbejelentést szerződésszerűen a kár napjától számított 48 órán belül kell megtenni, azaz törekedni kell az észleléshez képest gyors bejelentésre. A kárbejelentéseket a biztosítók honlapjain keresztül, vagy azok ügyfélszolgálati telefonszámain tehetik meg a gazdálkodók. A mezőgazdasági biztosítások a vállalati biztosítások közé tartoznak, azaz alapvetően a biztosítók portáljainak azon részén célszerű keresni őket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítási szolgáltatását és kárbejelentő felületét is igénybe tudja venni a gazdálkodó, amikor az állami kárenyhítési rendszerbe MKR (Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) teszi meg a bejelentést falugazdásznál.

A kárbejelentéshez szükséges alapadatok: kötvényszám, biztosított neve, kapcsolattartó elérhetősége; káresemény időpontja, leírása (például: a vihar a napraforgó levélzetét, szárát, a tányérokat letörte); a károsodott növénykultúra megnevezése, a károsodott terület mértéke, település, a parcella blokkazonosítója. Felhívjuk a figyelmet, hogy célszerű a gazdálkodónak ellenőriznie a bejelentés előtt, hogy az aktuális biztosítási díjat befizette-e a biztosító számlájára, mert ezt vizsgálják meg elsők között, már az előszemle megkezdése előtt. Fontos tudnivaló, hogy a növénybiztosításoknál kárnemenként a kockázatviselés kezdete és vége szabályozott, azaz pontosan rögzített a feltételben minden kockázatnál, hogy meddig tart az adott növénykultúrában a kockázatviselés. Amennyiben a feltételtől eltérő időpontban történik a károsodás, már nem áll meg az úgynevezett. káralap. Ez most leginkább a betakarítás alatt álló búzát, repcét, dinnyét, szántóföldi zöldségeket, őszi- és kajszibarackot, korai szilvákat érintheti.

A díjtámogatott biztosítási szerződésekre a VP3-17.1.1-16 számú mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott pályázati kiírás szerint egyedi szabályokat kell alkalmazniuk a biztosítóknak. Eszerint:

A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést – figyelemmel az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra –, ha a biztosítási eseményt kiváltó
a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,
b) Mkk. tv. szerinti jégeső bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a 7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni,
c) egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal bevonásával

Azaz jégeső esetében a biztosító kárszakértőjének szemlejegyzőkönyvében a vihar és felhőszakadás esetében a www.agro.met.hu oldal mérési adatai szerint szükséges eljárnia, ellenkező bizonyításig.

Két lépcsős kárrendezési folyamat

A kárrendezési folyamat során a biztosító kárrendező kollégája időpontot egyeztet a gazdálkodóval, és közösen szemlézik a területet. Ilyenkor még csak az úgynevezett előszemle jegyzőkönyvet készítik el, ami az alap adatokat tartalmazza. Amennyiben ezen adatok alapján a kár ténye megállapítható, ismételt szemlére kerül sor, amikor a pontos hozamcsökkenést, azaz a kárértéket is állapítják meg. A gazdálkodó vitathatja már az előszemle jegyzőkönyv tartalmát, és később a kármegállapításról szóló dokumentumot is, ezt azonban neki kell kezdeményeznie, és az álláspontját bizonyítania.

Díjtámogatott biztosítások támogatási eljárása

A díjtámogatott biztosítások száma jelentősen emelkedett 2016-ban. A gazdálkodónak nem kell a díjtámogatás lehívása miatt az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) egyeztetnie, ezt megteszik a biztosítók és az MVH egymás között. Ez a folyamat szeptember végéig tart. A gazdálkodót erről az adategyeztetésről külön nem értesítik, ha eltérés van az eredeti szerződés és az MVH által közölt hasznosítási kód szerinti összes terület (ha) méretében vagy egyéb adatban, új módosított kötvényt és számlalevelet kap a gazdálkodó.


 Segít a NAK a biztosításban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítási portáljával (biztositas.nak.hu) lehetőséget kíván nyújtani tagsága részére ahhoz, hogy agrárbiztosítási ügyeiket megbízhatóan, biztonságosan, szakszerűen és gazdaságosan intézhessék. Az agrárium az időjárási és természeti kockázatok miatt a legsérülékenyebb nemzetgazdasági ágazat. Évről évre nő azoknak a pénzügyileg tudatos gazdálkodóknak a száma, akik körültekintően szeretnének gondoskodni vállalkozásuk biztonságáról. Az utóbbi évek pozitív eredménye, hogy a tőkeerős agrárvállalkozások mellett egyre több kistermelő felismerte a biztosítások szükségszerűségét. Ők még inkább ki vannak téve az a terméskiesésből fakadó pénzügyi kockázatoknak, hiszen kevesebb a felhasználható pénzállományuk, amivel biztonságosan áthidalhatók a gazdálkodás veszteséges periódusai, vagy amivel újabb fejlesztésbe foghatnak.

A NAK Biztosításközvetítő Kft. célja továbbá, olyan objektív és közérthető információkat tegyen közzé, amelyekkel a növény- valamint a legjellemzőbb vagyon- és felelősségbiztosítási kockázatokra kínált biztosítói megoldásokat megismerhetik. Emellett a biztosítók felé továbbítsa és elősegítse az eddig fedezetbe nem vontható kockázatok biztosíthatóságának kidolgozását, és hazai meghonosítását.

(NAK, Címlap fotó: Ujvári Sándor/MTI)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám