Élelmiszer-feldolgozás

Megjelent a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet.

 

A kiterjesztett gyártói felelősség (extended producers responsibility, EPR) a gyártókat, termelőket, illetve az első belföldi forgalomba hozókat terhelő, egyes termékek körforgásos hulladékkezelési költségeiért vállalt fizetési kötelezettség.

A gyártók feladata a hulladék kezelésének megszervezése és finanszírozása. Magyarországon a hulladékok kezelését az európai uniós irányelveknek megfelelően kollektív módon a MOHU szervezi meg.

Ennek érdekében, a gyártóknak április 1-től regisztrálniuk kellett a MOHU Partner Portálján.
Ezen túl, az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál negyedéves adatszolgáltatási kötelezettséget határoz meg a kapcsolódó jogszabály, melynek első teljesítése 2023. október 15-ig esedékes, majd ezután minden negyedévet követő 20. napig szükséges megtenni a kibocsátásra vonatkozó mennyiségi jelentést.

Az adatszolgáltatást követően a MOHU állítja ki a számlát a gyártói felelősségi díjról, a miniszteri rendeletben kihirdetett EPR díjak alapján, melynek megfizetése a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül esedékes.

A Partner Portálon keresztül nyomon követhetőek a fennálló kötelezettségek, az egyenleg és a folyamatban lévő ügyek.

A MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.

A 8/2023 (VI.2.) EM rendelet alapján, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén:

1.

Díjkategória megnevezése

Díjkód

Koncessziós társaságot megillető díjelem (Ft/kg)

Önkormányzatot megillető díjelem (Ft/kg)

A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg)

2.

műanyag csomagolás

M01

213

6

219

3.

papír és karton csomagolás

P01

171

2

173

4.

fém csomagolás

V01

178

8

186

5.

egyéb csomagolás

X01

125

4

129

6.

fa csomagolás

F01

19

-

19

7.

textil csomagolás

C01

67

-

67

8.

üveg csomagolás

U01

63

14

77

9.

társított (kompozit) csomagolás

K01

162

6

168

10.

egyszer használatos és egyéb műanyagtermék

SUP01

101

12

113

24

sütőolaj és -zsír

Z01

36

-

36

 

A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértéke:

1.

Hulladéktípus

Rendszeres szolgáltatás

Eseti szolgáltatás

2.

Ft/kg

Ft/liter

Ft/kg

Ft/liter

3.

Zöldhulladék

87,00

17,30

130,00

26,00

4.

Lomhulladék

97,00

19,40

146,00

29,10

5.

Biohulladék

174,00

69,60

261,00

104,40

6.

Egyéb hulladék

241,00

72,40

362,00

108,50

7.

Veszélyes hulladék

264,00

105,70

396,00

158,60

 

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

NAK/Köbli Brigitta

 

 

                                                      

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám