Élelmiszer-feldolgozás

Az élelmiszerek és italok csomagolása - információhordozó funkciója mellett - alapvető szerepet játszik a termékek minőségének és fogyaszthatóságának a megőrzésében. Ugyanakkor az egyre nagyobb mennyiségben keletkező csomagolási hulladék egyre nagyobb környezeti terhelést is jelent. Az elmúlt évtizedben mintegy 20%-kal nőtt a csomagolási hulladék mennyisége, és ugyan az EU-ban az újrafeldolgozás aránya is emelkedett, a csomagolásból származó hulladék mennyiségének növekedési üteme gyorsabb, mint az újrafeldolgozásé.

Ezzel együtt a csomagolások előállítása és a csomagolási hulladék kezelése együttesen mintegy 370 Milliárd Euró árbevételt eredményezett az EU-ban, így alapvető fontosságú az ágazatot érintő szabályozás minden szereplő számára elfogadható és fenntartható átalakítása.

Az európai zöld megállapodással összhangban az Európai Tanács 2019-ben fogalmazta meg, hogy 2030-ra valamennyi, az EU-ban forgalomba hozott csomagolásnak újrafelhasználhatónak vagy újrafeldolgozhatónak kell lennie, illetve meg kell négyszerezni a csomagolásokra vonatkozó válogatási és újrafeldolgozási kapacitást.

Az Európai Bizottság ezen célkitűzések mentén fogadta el 2022. november 30-án a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló EB 2022/0396 rendelettervezetet. A rendelet célja a környezet magas szintű védelmének biztosítása, továbbá az élelmiszer biztonság – és higiénia magas szintű fenntartása az élelmiszer-pazarlás csökkentésére irányuló célkitűzések sérelme nélkül.

A tervezett új szabályozásban foglalt előírások alapvetően érintik a friss termékek forgalmazását, így a zöldség-gyümölcs ágazatot, továbbá mélyrehatóan befolyásolják számos további ágazat működését. A rendelettervezet számos eleme heves indulatokat és ellenállást váltott ki, ebből adódóan élénk vita alakult ki a rendelettervezet kapcsán, amelyet jelenleg az Európai Parlament és a Tanács vizsgál a rendes jogalkotási eljárás keretében.

Az Európai Parlement 2023. szeptember második felében fog szavazni a rendelettervezetről, a jóváhagyást követően a tervek szerint még 2023-ban elfogadásra kerül az új szabályozás.

A rendelettervezet kapcsán az európai gazdálkodók és szövetkezetek érdekeit képviselő Copa-Cogeca hat szakmai szervezettel közös ágazati nyilatkozatot tett közzé, amelyben kifejezik aggályaikat a tervezetben meghatározott újrafelhasználási és újratöltési célok teljesíthetőségével kapcsolatban, illetve felhívják a figyelmet az újrahasznosított anyagokat tartalmazó csomagolások élelmiszerbiztonsági kockázataira.

A nyilatkozat az alábbi hat pontban foglalja össze az ágazati képviselők álláspontját:

 1. Az újrafelhasználási és újratöltési céloknak bizonyítékokon kell alapulniuk, illetve a hulladékokról szóló keretirányelvvel összhangban az életciklusra vonatkozó megközelítést kell alkalmazniuk. Az újrahasználatra és újratöltésre vonatkozó célokat ezért csak abban az esetben célszerű meghatározni a csomagolási kategóriák és/vagy rendszerek esetében, amennyiben azok bizonyítottan pozitív hatással bírnak.
 2. Az újrafelhasználás hatással lesz a szűkös vízkészletekre. Az újrahasználható csomagolás több anyagfelhasználást, több logisztikai, szállítási és tárolási helyet, valamint több vizet és tisztítószert igényelhet a csomagolás tisztításához. Ezért szükség van az újrahasználati rendszerek végrehajtásának kockázatértékelésére az EU vízgazdálkodási stratégiájával összefüggésben.
 3. A magas újrahasznosított anyagtartalommal rendelkező csomagolások esetében nem szükséges újrafelhasználási célértékeket meghatározni. Kontraproduktív lenne a már működő és teljesítő újrahasznosítási rendszereknek a helyettesítése olyanokkal, amelyek nem rendelkeznek egyértelműen meghatározott logisztikával, és nem képesek legalább azonos környezeti eredményt garantálni.
 4. A csomagolás kritikus szerepet játszik az élelmiszer-ellátási láncban, mivel a fogyasztók és a termelők számára különösképpen az élelmiszer-csomagolási rendszerek esetében merülnek fel higiéniai és biztonsági aggályok a csomagolások újratöltése és újrafelhasználása miatt. Ezen túl az élelmiszer-pazarlás csökkentése szerves részét képezi a "Farm to Fork" stratégia cselekvési tervének, így a csomagolásra vonatkozó ambiciózus céloknak erős és megbízható tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk az élelmiszer-pazarlás, valamint a költségnövekedés és az élelmiszerek nyomon követhetőségére gyakorolt negatív hatások elkerülése érdekében.
 5. Az újrafelhasználási és újratöltési célok hatással lesznek az áruk teljes ellátási láncára. Az összetett újrahasználati infrastruktúrák Európa-szerte történő létrehozása az egységes piac valamennyi szereplőjének együttműködését igényli, beleértve a gyártókat és a fogyasztókat is. Az újrahasználati célok szükségessé teszik, hogy a csomagolóanyag-gyártók átalakítsák csomagolásaikat, a márkatulajdonosok és a csomagolóanyag-töltők a csomagolósorokat és a tároló létesítményeket, a logisztikai és ellátási láncok pedig újratervezzék infrastruktúrájukat.
 6. Az újrafeldolgozásra irányuló meglévő beruházások megőrzése mellett a jogi szabályozási rendszerek kiszámíthatóságára van szükség a csomagolási innováció előmozdítása érdekében.

A közös ágazati nyilatkozat végül kiemeli, hogy a politikai döntéseknek a csomagolás és rendszerei életciklus-hatásának bizonyítékokon alapuló értékelésén kell alapulniuk, amelyet a gazdasági és technológiai következmények, valamint az emberi egészségre és az élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatások értékelése kísér.

NAK / Dr. Kozak Anita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám