Erdőgazdálkodás

A belügyminiszter által meghirdetett, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának 2020. évi támogatásáról szóló pályázati kiírás 2020. július 31- én jelent meg.


A program még 2011-ben indult, abból a célból, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag- költsége.
Viszont a pályázat meghirdetése a másik oldalnak, azaz az érintett erdőgazdálkodóknak is segítséget jelenthet az elmúlt két évben jelentkező fapiaci zavarok, majd a koronavírus-járvány miatt felerősödő tűzifa értékesítési problémák enyhítésére, hiszen a pályázat kedvezményezettjei számára szigorú előírás, hogy a megvásárolt, tüzelésre szánt faanyag csak a jogszerűen bejegyzett erdőgazdálkodóktól származhat.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, az elmúlt két évben a tűzifa-felhasználás csökkent, az enyhe telek miatt a lakosság is kevesebb tűzifát vásárolt, illetve az erőművek faanyag szükséglete megcsappant. Ez a hazai fakészletek megnövekedését, a termelések visszafogását, továbbá a faárak csökkenését eredményezte.

Ilyen helyzetben érték az ágazatot a koronavírus-járvány miatti, a tavaszi fakitermelési szezon utolsó harmadát már jelentősen érintő globális veszélyhelyzeti intézkedések, amelyek következtében az erdőgazdálkodók számára elérhető hazai és uniós fapiacok egyik pillanatról a másikra szinte összeomlottak.

Több kezdeményezés indult a probléma kezelésére, mint a korai tűzifa-vásárlás előnyeinek népszerűsítése, vagy a tisztességes piaci magatartást célzó, és hatékony tűzifa hirdetést, illetve keresést biztosító online alkalmazás („Tűzifát okosan”) útnak indítása, de igazán eredményesnek a 2020. évi Szociális Tűzifa Program elindítása, illetve kiszélesítése tekinthető. Az idei évben erre a célra 5 milliárd Ft-ot biztosít a költségvetés.

A vissza nem térítendő támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat pályázhat.

Az önkormányzatnak adható támogatás mértéke a település - a kedvezményezettek települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott - besorolásától függ.

Eszerint az igényelhető támogatás összege:

 • a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok esetében:
  • 16 000 Ft/erdei m+áfa (kemény lombos fafaj)
  • 10.000 Ft/erdei m3 + áfa (lágy lombos fafaj)
  • szénre vonatkozóan 3000 Ft/q+áfa,

 • a többi kedvezményezett önkormányzat esetében:
  • 15 000/Ft erdei m3+ áfa (kemény lombos fafaj)
  • 9000 FT/erdei m3+áfa (lágy lombos fafaj)
  • szénre vonatkozóan 2500 Ft/q+áfa

Utóbbinál kötelező a támogatáson felül 1000 Ft/erdei m3 + áfa, illetve 500 Ft/ q + áfa önrész vállalása.

A kedvezményezett önkormányzatok kemény lombos tűzifából maximum 2 m3/ ellátott mennyiséget, lágy lombosból pedig 3 m3/ ellátott mennyiséget igényelhetnek. Barnakőszén esetén a limit 6 q/ ellátott. Viszont egy önkormányzat csak egy fajta tüzelőanyag megvásárolására pályázhat és azt csak egy alkalommal nyújthatja be.

A pályázatok kizárólag elektronikusan adhatók be, 2020. augusztus 31-ig.
A belügyminiszter a beérkezést követő 15 napon belül, de lekésőbb 2020. szeptember 30-ig dönt a pályázatokról.

A kedvezményezettek csak az erdészeti hatóságok által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolhatják meg az átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifát. (Kemény lombos tűzifa esetén, a megvásárolt mennyiség legfeljebb 5%-a lehet nem kemény lombos fafajú.) A tűzifa szállításának igazolásához természetesen szállítójegy szükséges.

A barnakőszén átlagos nagysága 20-40 mm átmérő közé kell, hogy essen.

Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is megvásárolhat a tűzifából vagy a szénből, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban rögzített árnál kedvezőbb feltételekkel tudja megvenni. Ha ÁFA körön kívül eső eladótól történik a beszerzés, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot a kedvezményezett önkormányzat 2021. február 15-ig osztja ki a rászorulóknak.

A pályázat teljes szövege itt olvasható.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám