Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodók, termőföld-tulajdonosok, mezőgazdászok erdészeti szaporítóanyag termelők figyelem!

A napokban ismét elérhetővé vált további kettő - a VP4-15.2.1.2-17 kódszámú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése”, illetve a VP5-8.4.1-16 kódszámú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című - felhívás. Ezek részletezésén kívül a cikkben összefoglalásra kerül az összes, Vidékfejlesztési Program keretein belül megjelent erdőhöz kötődő támogatás benyújtási határidejére vonatkozó információ.

Az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos pályázatok folyamatos elérhetősége érdekében, a Közös Agrárpolitika átmeneti támogatási időszakában (amely még 2022. évben is tart), folytatódik az egyes releváns felhívásoknál a támogatási kérelmek beadására nyitva álló határidők meghosszabbítása.

A következőkben a legutóbb megnyitott felhívásokkal kapcsolatos legfontosabb változásokról olvashatók részletek:

 

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése:

(A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa a jelenlegi genetikai megőrzésre szolgáló területek fejlesztésével, illetve újabbak létrehozásával.)

  1. A módosítások szerint az előírt Kormányhozzájárulás (A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.) is bekerült a „Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok” közé.
  2. Módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások. Egy támogatói okiratra vonatkozóan több kifizetési kérelem nyújtható be, viszont tevékenységenként maximum egy.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

 

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása:

(A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.)

1. A Kötelezettségek vállalása fejezetkiegészült az erdészeti szaporítóanyag igazolásra vonatkozó előírásokkal (8-as pont):

„A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani. A szaporítóanyag igazoláson közérthetően és olvashatóan fel kell tüntetni, hogy a szaporítóanyag mely erdőrészletben, milyen mértékben, mikor került felhasználásra.”

2. A módosítások értelmében felhívás mellékletei már nem hiánypótolhatók, továbbá nincs lehetőség tisztázó kérdés alkalmazására és szóbeli egyeztetésre.

 

A változott felhívás dokumentációja innen érhető el.

 

A pályázati felhívásokról szóló korábbi cikkünk itt elérhető.

NAK/Dósa Ildikó

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése