Erdőgazdálkodás

A 2022. augusztus 31-én a Magyar Közlönyben megjelent, az agrárvállalkozások részére nyújtandó válságtámogatással kapcsolatos rendeletek a jogosult tevékenységek között az erdőgazdálkodást is megemlítik. Ez örvendetes, de sajnos még nem jelenti azt, hogy ezzel közvetlenül egy új támogatási lehetőség nyílt volna meg az erdőgazdálkodók számára. A jogszabályok ugyanis csak a tárgyban felmerülő, külön meghirdetett és szabályozott agrártámogatások kereteit meghatározó, technikai jellegű szabályozások.

2022. augusztus 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet, valamint és az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet.

A rendeletekről a médiában csak rövid, általános tájékoztatásokat olvashattunk, ami félreértésekre adhatott okot. A következőkben röviden összefoglaljuk, mit is jelent a két megjelent jogszabály.

Az Európai Unió Bizottság 2022. március 24-én közzétett, 2022/C 131 I/01 számú közleménye megteremtette annak a lehetőségét a tagországok számára, hogy meghatározott időszakban, 2022. december 31-éig az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdaságilag hátrányosan érintett vállalkozások számára külön szabályozott csekély összegű („de minimis”) állami támogatásokat, úgynevezett „válságtámogatásokat” nyújtsanak.

A támogatási lehetőség, és annak szabályozása nagyrészt megegyezik a Bizottság által a Covid járványhoz kapcsolódóan biztosított, úgynevezett „átmeneti támogatási” lehetőséggel.

Az agrárvállalkozások szempontjából a közlemény talán legfontosabb rendelkezése, hogy ezek a támogatások nem terhelik az egyes gazdálkodók meglévő egyéni általános „de minimis” támogatási keretét, hanem azokra külön keretösszegeket határoznak meg (az agrártermelők és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetében 35 ezer eurónak, a feldolgozók, forgalmazók, erdő- és vadgazdálkodók esetében pedig 400 000 eurónak megfelelő forintösszeg).

A támogatási lehetőséggel a tagországok akkor élhetnek, ha annak igénybevételi feltételeit a Bizottság közleményében foglaltakkal összhangban a saját jogrendjükben is szabályozzák. Ez hazánk esetében a megjelent rendeletekben foglalt keret szabályozás, valamint a konkrét támogatási intézkedésekről szóló egyedi szabályozások együttesen biztosítják.

Konkrét válságtámogatásra egy friss példa a 2022. évi rendkívüli aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásához nyújtott állami támogatás, amelynek a lehetőségét és feltételeit a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet szabályozza. Ugyancsak ebbe az állami támogatási körbe tartoznak továbbá az Agrár Széchényi Kártya keretében újonnan meghirdetett egyes beruházási és forgóeszköz hitelek kamattámogatásai is, amit erdőgazdálkodók is igénybe vehetnek.

Kifejezetten az erdőgazdálkodókat és erdészeti vállalkozásokat érintő konkrét válságtámogatási intézkedés ugyanakkor – tudomásunk szerint – még nem került meghirdetésre. A megjelent keretszabályozás ebből a szempontból tehát jelenleg csak egy elméleti támogatási lehetőség.

Akkor válna kézzelfogható támogatási lehetőséggé, ha a kormány, illetve az agrártárca azonosítana egy, a háború következtében előálló, és az erdőgazdálkodók jelentősebb körét hátrányosan érintő problémát, és azt erre a célra biztosított költségvetési forrásból, állami támogatás nyújtásával kívánná rendezni.

NAK /Szalai Károly

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám