Erdőgazdálkodás

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a „VP5-8.4.1-16. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című felhívás, amelynek értelmében meghosszabbításra került a támogatási kérelmek benyújtásának határideje.

Az idei extrém aszály a hazai erdőállományokat sem kímélte. Mivel az új KAP keretében elérhető, vonatkozó pályázati lehetőségek megjelenésének ideje egyelőre bizonytalan, viszont a károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása sürgető, ezért az a döntés született, hogy az ezt célzó VP felhívásban előírt támogatás még 2023-ban is igényelhető lesz.

Fontos, hogy csak olyan káresemények esetén nyújtható be a kérelem, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett bejelentési kötelezettségének, azaz az „Erdővédelmi kárbejelentő lap”-on az NFK részére jelentette a kárt, és a károsodás mértéke az illetékes erdészeti hatóság által igazoltan eléri a meghatározott mértéket.

A helyreállítási alaptevékenység aszálykár esetében mesterséges erdősítéssel, vagy gyökérsarjaztatással történő helyreállítást, pótlást jelent. A támogatási összegek célállománytípus csoportonként elkülönítve kerültek meghatározásra: Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb, Egyéb lágylomb és fenyő; Akác; Nemesnyár.

(Természetesen az egyéb -felhívásban felsorolt - károsítások esetében is igényelhető a támogatás.)

A helyreállítási alaptevékenységek mellett, illetve azzal együtt padka, vagy rőzsefonat és talajfogó gát létesítése is támogatható.

A támogatási kérelmet - egyúttal kifizetési igénylést- a 2023-as Egységes Kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet majd beadni.

A felhívás jelenleg hatályos dokumentációja innen érhető el.

NAK/ Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám