Erdőgazdálkodás

Előző írásomban egy szakmai tanulmányút kapcsán arról írtam röviden, hogy a bajor erdész kollégáink milyen módszerekkel igyekeznek az őshonos erdőket megvédeni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaitól. Ugyancsak a teljesség igénye nélkül pár szót érdemes szólni az erdőgazdálkodás és a természetvédelem összefüggéseiről is.

A korábbi cikkben szándékosan nem esett szó az erdőgazdálkodás és a természetvédelem összefüggéseiről, mert a tanulmányúton erről az egyébként több szálon is kapcsolódó kérdéskörről keveset láttunk, hallottunk. Ugyanakkor a cikkben tettem egy utalást arra, hogy a német erdész kollégák nem panaszkodtak a hivatalos természetvédelemmel fennálló súrlódások miatt. A teljesebb összkép érdekében néhány észrevételt, illetve szerzett benyomást talán ezzel kapcsolatban is érdemes tehát megosztanom.

Az őshonos erdőknek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira való felkészítése érdekében tett erdészeti intézkedések, kiemelten például az erdők faállományborításának fokozottabb fenntartása, egyben az erdei biodiverzitás javítását is szolgálják. Hasonló hatással jár a korábbi cikkben hivatkozott „lépőkő-elmélet” szerinti ökológiai hálózatok kialakítása és fenntartása is, amelyek ösztönzése a német KAP erdészeti intézkedések között is megtalálhatók (például holtfák, biotópfák visszahagyása, facsoportok, erdőfoltok érintetlenül hagyása). Úgy tűnik tehát, hogy a német erdészek proaktív módon sokat tesznek az erdei élőhelyek általános kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása és javítása érdekében, amit a természetvédelem láthatóan respektál. Ha ez nem így lenne, hanem az általános élőhelyvédelmi intézkedéseket sorozatosan jelentős további, elsősorban faj-, illetve egyedvédelmi célú erdőgazdálkodási korlátozásokkal is srófolnák, akkor bizonyára többet hallottunk volna a két szakterület közötti súrlódásokról.

Az erdész kollégák elejtett megjegyzéseiből arra következtethettünk továbbá, hogy ha ilyen egyedi természetvédelmi célú korlátozások mégis felmerülnek, akkor azokat nem előírják, hanem azokról, és azok ellentételezéséről az erdőgazdálkodó és a természetvédelem megállapodást kötnek. Ez a gyakorlat ugyancsak hozzájárulhat a békésebb egymás mellett éléshez.

Végül egy érdekes tapasztalás, külön kommentár nélkül. A bejárt környék egy része Naturpark besorolással alacsonyabb rendű természetvédelmi oltalom alatt áll. A természetvédelem az éppen regnáló tartományi kormány támogatásával nemzeti parkká szerette volna nyilvánítani a területet. Erről intenzív egyeztetéseket folytattak a helyi települések közösségeivel. Ők viszont attól tartottak, hogy a változás rontani fogja a helyi gazdálkodási-, munka- és életfeltételeiket, ezért nem támogatták azt. A folyamat – ezt személyesen is megtapasztalhattuk (lásd a busz ablakán keresztül készített, kicsit elmosódott fotót) – intenzív plakátkampánnyal is járt.

Fotó: Luzsi József

A helyi lakosságnak végül sikerült elérnie, hogy az elképzelés lekerült a napirendről.

NAK / Szalai Károly

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám