Feltételesség

Számos hírben olvashattuk, hogy az Európai Bizottság a napokban egyértelművé tette, hogy 2024-re már elvárt, hogy a gazdálkodók a Feltételesség keretein belül betartsák a vetésváltásra és a nem termelő területek kijelölésére vonatkozó előírásokat.

A 2023. évi egységes kérelem benyújtás előtti tájékoztatási kampányban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott kiadványokban, tájékoztatókban is már mindenki számára részletesen megismerhetővé váltak a vonatkozó alapvető szabályok. Tekintettel azonban arra, hogy az elmúlt időszakban ezen előírások nem voltak fókuszban, így most a vetésszerkezeti tervezések időszakában érdemes áttekintenünk az előírások főbb elemeit.

Vetésváltás (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot -HMKÁ 7előírás)

Fő szabály az éves vetésváltás szántóterületeken.

A Főszabályon kívül a gazdálkodónak lehetősége van arra is, hogy:

- tárgyévben gazdaságának a lenti kivételekkel vagy hibridkukorica-termesztéssel nem érintett részében a szántóterület legalább 33,33%-án valósít meg vetésváltást, de - gondoskodnia kell róla, hogy minden, a kivételekkel nem érintett szántóterületén megvalósuljon a vetésváltás legfeljebb három éven belül úgy, hogy a három évből legalább egyszer különböző főnövényt termeszt, mint a másik két évben. A megfelelést bármely 3 év tekintetében teljesíteni kell pl. 2022-2023-2024; 2023-2024-2025.

 • Önmaga után nem vethetők a következő növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint dinnye.
 • Vagyis figyelni kell arra, ha a gazdálkodó az idei évben a felsorolt növények valamelyikét vetette egy adott tábláján, akkor a 2024-es egységes kérelmében ugyanazon táblára nem jelentheti ugyanazt a növényt, mert azzal megsérti a vetésváltás szabályait. Ez a 10 hektárnál kisebb összes szántóterülettel rendelkező gazdálkodókra is vonatkozik!
 • Ugyanakkor két főnövény között megfelelően vetett másodvetés úgy tekintendő, hogy azzal a vetésváltás teljesül. Ez utóbbi azonban csak akkor igaz, ha az adott évi főnövény betakarítását követő 30 napon belül elvetésre kerül, és fenntartjuk a következő évi főnövény vetése előtti legfeljebb 30 napig.
 • A másodvetés legkésőbb október 31-ig el kell vetni – kivéve ökológiai másodvetés, melyet október 1-ig - és a vetést 15 napon belül be kell jelenteni. Fontos továbbá, hogy a másodvetésnek a megelőző főnövénytől különböző növénykultúrához kell tartoznia, azzal, hogy a Brassica napus (takarmányrepce), Sinapis alba (fehérmustár), Raphanus sativus (retek) fajhoz tartozó növények egymás után még keverékben sem vethetőek.
 • Egymás után legfeljebb négy évig termeszthető a vetőmag termesztés céljából vetett hibridkukorica.

 

- a mezőgazdasági termelőnek a vetésváltást nem kell megvalósítania abban az esetben, ha:

 • a mezőgazdasági üzem szántóterülete 10 hektárnál kisebb (9,9999 ha),
 • támogatható mezőgazdasági területének több mint 75%-a állandó gyep és azt gyep vagy egyéb takarmánynövény termesztésére, vagy az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt álló kultúrák termesztésére, vagy ezek kombinációjára használják,

 

 • szántóterületének több mint 75%-át gyep vagy egyéb takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként (függetlenül attól, hogy van-e rajta bármilyen talajtakarás), vagy hüvelyes növények – szója kivételével – termesztésére vagy ezek kombinációjában használják

 

Az üzemen belül a vetésváltással érintett területekbe nem kell beleszámítani

 • évelő szántóföldi kultúrákkal borított területet, beleértve az ideiglenes gyepet, mely a feltételesség esetében szántónak minősül
 • víz alatt álló kultúrákkal borított területet
 • a parlagon hagyott területet

Az ökológiai gazdálkodás szerint tanúsított területeket úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek ezen előírásainak.

 

Vetésváltás szempontjából önálló növénykultúrának minősül a következők bármelyike:

 • különböző nemzetségek bármely kultúrája,
 • a káposztafélék (Brassicaceae), burgonyafélék (Solanaceae) vagy tökfélék (Cucurbitaceae)növénycsaládjába tartozó bármely faj kultúrája,
 • a parlagon hagyott földterület,
 • ideiglenes gyep,
 • másodvetés, amely kizárólag abban az esetben vehető figyelembe vetésváltásként, ha a fentiekben leírtak szerint valósul meg

 

Következő cikkünkben a Nem termelő területek kijelölése (parlag és tájképi elemek) HMKÁ 8 előírásokat tekintjük át.

Fentiekhez kapcsolódó kiadványaink az alábbi linken érhetőek el:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7411-tajekoztato-a-hmka-eloirasokrol-2023/file

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7032-a-feltetelesseg-szabalyrendszere-a-2023-2027-es-tamogatasi-idoszakban/file

 

Az AM által kiadott közlemény elérhetősége:

https://kap.mnvh.eu/news/2023-09-22/140700/eldolt-2024-tol-alkalmazni-kell-vetesvaltas-es-nem-termelo-teruletek

NAK / Sztahura Erzsébet

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám