Feltételesség

Számos hírben olvashattuk, hogy az Európai Bizottság a napokban egyértelművé tette, hogy 2024-re már elvárt, hogy a gazdálkodók a Feltételesség keretein belül betartsák a vetésváltásra és a nem termelő területek kijelölésére vonatkozó előírásokat. 2024-re tehát készülnünk kell a Nem termelő területek kijelölésére - HMKÁ 8.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott kiadványokban, tájékoztatókban is már mindenki számára részletesen megismerhetővé váltak a vonatkozó alapvető szabályok. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban ezen előírásokra mentesség vonatkozott, így most a Nem termelő területek kijelölésére vonatkozó szabályokat érdemes áttekintenünk. A vetésváltás szabályait előző cikkünkben már áttekintettük.

HMKÁ 8. esetében az alapvető szabály, hogy

 • A gazdaságok szintjén a szántóterület (beleértve az ideiglenes gyepet is) legalább 4%-a nem termelő tájképi elem és/vagy talajtakarásos parlag.
  • VAGY
 • A gazdaság szintjén a szántóterület (beleértve az ideiglenes gyepet is) legalább 7%-a nem termelő tájképi elem és nem termelő terület, azzal a kikötéssel, hogy a 7%-ból legalább 3% területnek nem termelő tájképi elemből és/vagy talajtakarásos parlagból kell állnia.

Az előíráscsomag a biológiai sokféleség megőrzésére koncentrál. Ennek érdekében a következő területtípusok megőrzését helyezi előtérbe:

Nem termelő tájképi elemek (NPLFA):

 • Védett tájképi elem (Kunhalom, Magányosan álló fa, Fa és bokorcsoport, Gémeskút, teraszok, Kis kiterjedésű tó)
 • Fás cserjés sáv
 • Táblaszegély
 • Vízvédelmi sáv
 • Kis vizes élőhely
 • Erózióvédelmi sáv
 • Erózióvédelmi létesítmény

Nem termelő terület:

 • Talajtakarásos parlag
 • Növényvédőszer mentes ökológiai jelentőségű másodvetés
 • Növényvédőszer mentes nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület

A HMKÁ 8. alól kivételt képeznek azok az üzemek:

 • ahol a szántóterület – beleértve az ideiglenes gyepet is - kisebb mint 10 hektár (9,999 ha)
 • Támogatható mezőgazdasági területének több mint 75% állandó gyep vagy rizs/vadrizs vagy a kettő kombinációja
 • Az üzem szántóterületének több mint, 75%-a Gyep vagy takarmánynövény, parlag (talajtakarásos, fekete), hüvelyes növény (kivétel szója), vagy ezek kombinációja.

A parlagon hagyott területeken tárgyév január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok, növényi maradványok területen hagyásával. A kultúrállapot fenntartása érdekében kizárólag tisztító kaszálás, szárzúzás megengedett. A pihentetési időszakban a kaszálék nem hordható le a területről, s az nem bálázható. A parlagterületen 01.01. és 08.31. között vetni és betakarítani is tilos! Kivéve vadvirág és méhlegelő esetét.

Parlagként többek között az alábbiak számolhatók el abban az esetben, ha a területen nem történik termelés január 1. és augusztus 31. között:

 • Előző év őszén vetett kultúra vagy annak tarlója
 • Spontán zöld növényi borítottság
 • AKG/ÖKO zöldugar (kaszálék nem hordható le)
 • Méhlegelő (vethető 01.01. és 08.31. között)
 • Ideiglenes gyep, évelő takarmánynövény (kaszálék nem hordható le, nem bálázható)

Talajtakarásos parlag hasznosítási kódok:

 • TAR 10 (valami korábbi növény tarlója van a területen)
 • A területen lévő növény hasznosítási kódja, viszont a gazdálkodó bejelölheti, hogy az parlagterület (parlag élőnövényes talajtakarással)
 • UGA 03 (AKG meglévő zöldugar), ha a pihentetési időszakban a kaszálékot nem hordják le a területről

Ezen felül:

 • a védett tájképi elemeket minden körülmények között meg kell őrizni, valamint
 • a költési és fiókanevelési időszakban, azaz március 1. és augusztus 31. között a mezőgazdasági területen található sövényeket és fákat tilos kivágni.

További részletekről a HMKÁ8  tájékoztatóban  és a cikksorozat előző részében olvashat:

2024-ben már figyelni kell a vetésváltási szabályokra és a nem termő területek kijelölésére - I. rész

NAK / Sztahura Erzsébet, Vadkerti-Tóth Viktor

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám