Fiatal gazdálkodó

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának Főigazgatósága- (EC JRC, Brüsszel) és az Agrárminisztérium felkérésére, Franciaországgal és Belgiummal együtt, a NAK szakértője, Jakab Ágnes ismertette a magyar Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszert (MSzR) a 2020. október 21-én rendezett online konferencián. A webináron 27 tagállam 67 delegáltja képviseltette magát, akik részéről kiemelt érdeklődés mutatkozott az magyar rendszer működése iránt.


A Bizottság tudományos szolgálata, a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre - JRC), és az Európai Bizottság Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Directorate General for Agriculture of the European Commission - DG AGRI) közös szervezésében megvalósult webes szeminárium célja egy nyílt és konstruktív eszmecsere lefolytatása a tagállamok jogszabályban előírt kötelezettségeinek aktuális végrehajtásról, a tagállamok, a Bizottság képviselőinek, és a meghívott előadók körében. Ennek keretében került bemutatásra - többek között - a hazai MSzR is.

Az Szaktanácsadási Rendszer 2007 óta része a Közös Agrárpolitikának (KAP), amely keretein belül elősegíti a termelők, gazdálkodók, továbbá a KAP többi kedvezményezettje számára a tanácsadási szolgáltatások elérését a tevékenységükkel kapcsolatos kérdésekben. Bernard Magenhann (JRC főigazgató-helyettes) a webináron kiemelte, hogy a mezőgazdasági tanácsadásnak fontos szerepet kell játszania az új KAP-ban, és a 2007 óta elért reformokat meg kell tartani, illetve meg kell valósítani.

A webinár vezetője, Vincenzo Angileri az alábbiakban foglalta össze az előadásokat és a munkacsoportok következtetéseit, hangsúlyozva, hogy ezek iránymutatások, ill. javaslatok:
-  A mezőgazdasági tanácsadás helyzete az EU-ban nagyon eltérő. A tagállamokban a jól működő, erős rendszertől a kevéssé fejlettig mindegyik szint megtalálható, azonban az elmondható, hogy kevés háttértámogatást kapnak;
-  A gazdasági szereplők (állami, magán, ill. szövetkezetek, agrárkamarák, stb.) jellege EU-s viszonylatban szintén nagyon eltérő;
- A tanácsadók oktatása, képzése, készségeinek fejlesztése EU-szerte fontos kérdés, bár tagállami szinten különböző megközelítések figyelhetők meg e területen, a tanácsadók pártatlanságát az EU-ban meg kell őrizni;
- A tanácsadás finanszírozása tagállamonként meglehetősen eltérő, a térítésmentestől a teljes térítéses szolgáltatásig, vegyes a kínálat;
- A mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatások számos tagállamban vidékfejlesztési finanszírozásból valósulnak meg;
- A sokféleség miatt nehéz közös elemzési mátrixot létrehozni, standardizálni, továbbá a monitorozáshoz szükséges adatokhoz hozzájutni;
- Hasznos lenne a kapcsolatok fejlesztése más tanácsadó- vagy képzési hálózattal. A „Minőségi képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” SANTE program példája előrelépést jelent a köz- és állat-egészségügyi, az élelmiszerbiztonsági és az állatjólét területein;
- A szaktanácsadó új technológiák használatával (például digitalizáció) javíthatja a tanácsadás minőségét, színvonalát és ezen keresztül több ügyfelet tud elérni, szaktanácsolni (utazási idő-megtakarítás), priorizálhatja a tanácsadás témáit, továbbá helyhez kötöttség nélkül láthatja el feladatait;
- A jelenlegi pandémiás helyzetben az a tapasztalat, hogy tanácsadás online módon, gördülékenyen megvalósítható, de amennyiben szükséges, a biztonság betartása mellett, gyakorlati tanácsadási szolgáltatásokkal kiegészíthető;
- A tanácsadás gazdálkodók általi felhasználásának kérdése szintén nagyon fontos. Olyan megközelítéseket kell kidolgozni, amelyek eljutnak a gazdákhoz, és növelik a szaktanácsadás befogadását (a bizalom növelése, az adminisztratív terhek csökkentése, állami finanszírozás stb.).

Az online konferencia összegzéseként további következtetések kerültek megfogalmazásra. A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások kulcsfontosságúak annak biztosítására, hogy a gazdálkodók és más piaci szereplők szembesüljenek azzal, hogy a gazdálkodás egyre összetettebb, ezért egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük az érintetteknek. Ilyen például a környezeti hatások, az éghajlatváltozás, az egészség kérdésköre, illetve a növényvédő szerek használata és egyéb gazdasági-társadalmi kérdések.  Ebben a tekintetben a tanácsadó szolgáltatások továbbra is fontosak maradnak, mint KAP szereplők, vagyis a KAP Stratégiai Terv részei, és mint az Agrár Tudásátadási- és Innovációs Rendszerek (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS) kiemelt szereplői működnek majd, mint egy „híd” a tudásátadásban a gazdálkodók, erdészek, élelmiszer-előállítók, kutatók, oktatók, döntéshozók között, ezért munkájuk során további kihívások várnak rájuk.


Jakab Ágnes/NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám