Kölcsönös megfeleltetés

A talaj nem csak a termelés színtere, hanem egy élettel teli közeg, mely funkcióját, termékenységét csak úgy tudja fenntartani, kellően biztosítani, ha biztosítjuk számára a szükséges szerves anyagokat, működhetnek a mikro-mezo szervezetek, optimálisak a kémhatásviszonyok.


A talajainkban lezajló folyamatok eredőjeként évezredek alatt kialakult szervesanyag-készlet szintje jelentős mértékben kihat a gazdálkodásunk eredményességére. A szerves anyagok az élő, vagy a valaha élő, már elpusztult szervezetek testtömegét jelentik. Ebbe beletartoznak a talajon termett/termesztett növényi maradványok is, amit a termés betakarításával nem vittünk le a talajokról. Szerves anyagok nélkül nem lenne termőtalaj, hanem csak a talajalkotó ásványok törmeléke.

A szerves anyag javítja a növények kondícióját, ellátja táplálékkal a mikrobákat és a talajlakó élőlényeket, valamint szabályozza a levegő és a tápanyagok körforgását. A szerves anyagok mennyiségének fentieken túl az egyik legfontosabb szerepe, hogy közvetlenül és közvetett hatások révén is befolyásolják a talajok víz- és hőgazdálkodási tulajdonságait. A szerves anyagok, melyek a növényi-állati élőlények maradványaiból és az azokból biológiai úton létrejött humuszanyagokból állnak, a talajban ,,szivacsként” működnek. Megtartják a vizet és kellő mennyiségű levegőt (oxigént) is biztosítanak. A szerves anyag nélküli összetömörödött rögök pedig olyanok, mint a tégla; a növényi gyökereket megtámasztják, de nem képesek azt tápanyagokkal is ellátni (Forrás: Biró B., 2019). A szerves anyag tehát a termékeny talajok alapja, hiányában csökken a termékenység, nő az aszályérzékenység, s szél elfújja, víz elviszi a szerkezetét vesztett talajokat.

Milyen módon lehet a szervesanyag-tartalmat növelni?  A szerves anyagot könnyen elveszítjük a szántóföldjeinken – állandó forgatás, szármaradványok, termések elvitele, az égetés, a nem megfelelő talajművelés, a zöldtrágyázás, takarónövények, szervestrágyázás hiánya miatt, és utána ezt csak költségesen tudjuk helyettesíteni (műtrágyák). A szervesanyag-tartalomra hat a vetésforgó, a talajművelés, a szármaradvány alászántása, mulcshagyás, a takarónövények és a szerves trágya vagy a komposzt célzott használata. Ha szeretnénk javítani talajaink kondícióját, akkor azt a szerves anyaggal kell kezdeni, mert ennek van a legnagyobb hatása a talaj tulajdonságaira. A stabil szerves anyag építéséhez a legfontosabb az idő. Évekig kell a szerves anyag növelését szolgáló agrotechnikákat alkalmazni.

A talaj szervesanyag-tartalmának gyarapításának két fontos eleme:
-    a lebomlás lelassítása (például kevesebb talajművelés, talajforgatás alkalmazása), és
-    szerves termésnövelők, trágyák alkalmazása (pl. takarónövények, szerves trágya, komposzt).

Figyeljük, tápláljuk talajainkat, mely pufferközegként segíti a gazdálkodót a szélsőségesebb körülményekhez is alkalmazkodni.


NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám