Környezetgazdálkodás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje ez év őszéről jövő év végére módosult, azaz a kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség!

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása c. felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

       Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése

       Új öntözési beruházások előkészítése.

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához többek közt az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

       az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült;

       a támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás ellenőrzése az elismeréshez kötődik;

       az öntözési tevékenységet 5 éven át fenn kell tartani;

Támogatás mértéke:

       Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb ~90 M (250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. )

       A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

Elszámolható költségek:

       Előkészítés költségei

®       Jogszabály, hatóság általi előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat), háttértanulmányok, szakvélemények,

®       szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,

®       tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,

®       közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál)

       Szolgáltatásvásárlások költsége (harmadik féltől megrendelt)

       A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai

       Útiköltség, kiküldetési költség (kizárólag Magyarországon belüli teljesítés számolható el)

       Projektmenedzsment költségek

       Általános (rezsi) költségek

®       Közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb tüzelőanyagok) költsége és díja,

®       állagmegóvás és karbantartás költsége.

Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

®       2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.

®       2021. november 8. - 2021. november 22.

®       2021. november 23. – 2022. január 24.

®       2022. január 25. – 2022. március 24.

®       2022. március 25. – 2022. május 26.

®       2022. május 27. – 2022. július 28.

®       2022. július 29. – 2022. szeptember 29.

®       2022. szeptember 30. – 2022. december 30.

A pályázati felhívás itt érhető el.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése