Környezetgazdálkodás

A tavaly indult új zöld területalapú támogatás, az Agro-ökológiai Program (AÖP) 2023. évi kérelmei után közel 51 ezer termelő, mintegy 3,6 millió hektár után részesült összesen mintegy 92,5 milliárd forint értékű kifizetésben.

A KAP Stratégiai Terv keretében 2023-ban bevezetett új, a gazdálkodók számára önkéntesen választható támogatási jogcím valamennyi földhasználati kategóriában olyan agronómiai és gazdálkodási gyakorlatok elterjedését hivatott ösztönözni, amelyek kedvezően hatnak a talajállapotra, a vízvisszatartása és a biológiai sokféleségre, a beporzók életkörülményeire.

A Magyar Államkincstár által a tavasz folyamán lezárt ellenőrzések után 73 milliárd forintot meghaladó összegű részfizetéseknek köszönhetően 53 ezer gazdálkodó jutott hozzá az igényelt támogatás egy részéhez. Ezen a héten további 18,7 milliárd forint kifizetéséről intézkedett a Magyar Államkincstár (Kincstár), amivel 92,5 milliárd forintra emelkedett az AÖP kifizetések összege. A 2023-as kérelmek alapján kifizetett AÖP-támogatás hektáronkénti fajlagos összege 71,18 euró, ami a többi közvetlen támogatás esetében is alkalmazandó 2023. szeptember végi árfolyamon számolva hektáronként 27.724,6 forint kifizetését jelenti végül a termelők számára.

Mint minden más támogatási jogcímnél, az AÖP első tanulóévének esetében is születtek elutasító, illetve részben elutasító határozatok, amelyekkel szemben a gazdálkodóknak fellebbezési lehetősége van. Ebben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász munkatársai minden szükséges segítséget megadnak az érintettek számára. Melyek a legfontosabb tanulságai az első évnek? Az első, hogy a leggyakrabban a következő gyakorlatok betartása okozott nehézséget a termelőknek: talajtakarás szántón, a forgatás nélküli talajművelés, a mikrobiológiai készítmények vagy kondicionálók alkalmazása szántón, a méhbarát növényvédelem, extenzív gyepek legalább egyszeri kaszálása, a gyepterületek megőrzése, továbbá az ültetvények talajtakarása évelő növényzettel vagy gyeppel. A legtöbb esetben a termelő sajnos valóban nem tudta teljesíteni az eredetileg vállalt gyakorlatot, erről pedig ellenőrzés keretében meggyőződött a Kincstár. A második, hogy vannak olyan esetek is, amikor a termelő adminisztratív mulasztása miatt született a számára kedvezőtlen döntés, mint például a késedelmes vagy pontatlan agrotechnikai bejelentés.

Fentiekre tekintettel ezért gazdálkodói oldalról az idei évben fokozott figyelmet célszerű fordítani a szükséges bejelentésekre és adatrögzítésekre, hiszen számos gyakorlatnál ez az egyetlen objektív ellenőrzési, igazolási eszköz a hatóságok számára annak megítélésében, hogy a választott gyakorlatot teljesítette-e. Emellett az Agrárminisztérium az eddigi végrehajtási tapasztalatok alapján igazított az AÖP adminisztratív kötelezettségeinek teljesítési lehetőségein, finomította az ezekhez fűződő jogkövetkezményeket, illetve maguk a választható gyakorlatok is bővültek 2023-hoz képest a gyepek és az ültetvények esetében.

Forrás: AM Sajtóiroda

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám