Közös Agrárpolitika

A Copa-Cogeca szokásos havi Agrárpolitikai ülésén meghívott vendég volt Virginie Jorissennel, a Francia Uniós Állandó Képviselet mezőgazdasági vezetője, aki a soron következő Francia Elnökség prioritásairól számolt be a tagságnak.

Jorissen fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jelenlegi elnökség alatt francia választások lesznek, mely érdekes színezetet adhat a munkájuknak, hiszen minden egyes európai ügy egyben beépülhet magába a francia elnökválasztási kampányba is.

Az Francia Elnökség a mezőgazdasági ágazatban a szuverenitás és az élelmiszer-önellátás terén végzett munkája során három kiemelt területre összpontosít:

 1. Ösztönözni fogja a Tanácsban az európai termékekre és a harmadik országokból importált termékekre vonatkozó kölcsönös környezetvédelmi és egészségügyi termelési előírásokról szóló megbeszéléseket azzal a céllal, hogy az importált termékekre az Európai Unióban alkalmazott termelési követelményeket alkalmazzanak, hogy a lehető legnagyobb mértékben erősítsék az egészség vagy a környezet védelmét, összhangban a WTO szabályaival. Az elnökség emellett megkezdi az erdőirtásmentes behozatalról szóló rendelettel kapcsolatos munkát, amely jelentős lépés lesz az importált termékek termelési szabványainak nagyobb mértékű figyelembevétele felé.
 2. Különös figyelmet fordítanak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mezőgazdaságra és a mezőgazdasági talajban történő szénmegkötésre, hogy ezzel is lépést tegyenek egy olyan európai mechanizmus létrehozása felé, amely Európa-szerte elismert, alacsony szén-dioxid-kibocsátású címkéket vezet be, és kompenzálja a mezőgazdasági és erdészeti üzemek által az éghajlatváltozással kapcsolatban tett intézkedéseket.
 3. A Francia Elnökség támogatni fogja az agrárökológiai átmenet felgyorsítására és ezáltal a növényvédő szerek használatának csökkentésére irányuló kezdeményezéseket, ami a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszer-rendszereket célzó, a "Farm to Fork" stratégia szerves részét képezi. Az Elnökség elindítja a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló irányelv felülvizsgálatát, hogy felgyorsítsa a növényvédő szerek használatának csökkentését az Európai Unióban, és előmozdítsa és alkalmazza az alternatívák használatát, ügyelve arra, hogy egyetlen gazdálkodó se maradjon megoldás nélkül.

Mindemellett az Elnökség üdvözli az Európai Parlament és a Tanács között a Portugál Elnökség alatt létrejött júniusi megállapodást az új, fenntarthatóbb közös agrárpolitikáról (KAP), valamint a jövőbeli KAP három alaprendelete közzétételének érdekében végzett munkát. Biztosítani fogja, hogy a miniszterek teljes mértékben részt vegyenek e reform végrehajtásában, és különösen a nemzeti stratégiai tervek Európai Bizottság általi jóváhagyási folyamatában.

A Francia Elnökség emellett elő kívánja mozdítani az Európai Unió befolyását a multilaterális testületekben a mezőgazdasággal, tágabb értelemben véve az élelmiszerekkel kapcsolatos kérdésekben. Itt támogatni fogja a fenntartható élelmezési rendszerekre való áttérést, és biztosítani fogja e nemzetközi testületek stratégiáinak, határozatainak és szabványainak összhangját az Green Deal megállapodással, a kapcsolódó stratégiákkal és az európai szabályozásokkal.

További programelemként említette a mezőgazdasági felhasználási és kibocsátási statisztikáról szóló rendelet tárgyalásainak előrehaladását, a földrajzi árujelzők uniós szabályozása és a promóciós rendelet felülvizsgálata tanácsi tárgyalásainak megkezdését, valamint eszmecsere lefolytatását madárinfluenza elleni vakcinázási programok, illetve telepi állatjóléti gyakorlatok kapcsán.

Endrődi György/NAK

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám