Közös Agrárpolitika

Az előző cikkünkben felvezettük, hogy 2023. január elsejétől indul a KAP új hét éves támogatási ciklusa, melyben néhány új dologgal is meg kell ismerkedni a terület, illetve állatalapú támogatások esetében. Cikksorozatunkban első körben az eddig megszokott Zöldítés és Kölcsönös megfeleltetés (KM) előírásrendszeréből megalkotott kondicionalitás előírásrendszerét tekintjük át. A kondicionalitás – úgy, mint a jelenlegi Kölcsönös megfeleltetés – a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait, valamint a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) szabályrendszerét foglalja össze.

Első körben a HMKÁ előírásait tekintjük át, vetjük össze a jelenleg hatályos szabályokkal, melyeket az 50/2008 (IV.24) FVM rendelet tartalmazza. Nézzük tehát az új előírásokat, melyekből számos, már ismert lesz, s csak a régi gyakorlatot kell folytatni, szem előtt tartani.

HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján

Az állandó gyepterületek segítik a szén-megkötést, részt vesznek helyi klímarendszerek szabályozásában, elősegítik a talajok erózió elleni védelmét, illetve élőhelyként és tájképi elemként hozzájárulnak a biológiai sokféleség védelméhez, az élőhelyek és tájak megőrzéséhez. Többek között azon helyeken, ahol a talaj eredeti adottságai sem optimálisak – homok- illetve szikes puszták -, nem gazdaságosak a szántóföldi hasznosításra ott őrizzük meg a természetes gyeptakarót, vagy ha nincs inkább gyepesítsünk. A vízeróziónak kitett domboldalakon, lejtős területeken ugyancsak a gyepsávok segíthetnek abban, hogy helyben tartsuk talajainkat, hiszen sok esetben látni a természetben – de a MePAR fotóin is - , hogy már a talajképző kőzeten – a „sárga földön” – termeljük a napraforgót, kukoricát stb. Ott már akár méteres talajréteg is elveszett a víz elhordása által, mert nem védte semmi a talajaink felszínét. Néhány cm talaj képződése évezredekben mérhető, tehát ahol lehet őrizzük meg a gyepterületet, illetve létesítsünk gyepes sávokat, melyhez majd a Nem termelő beruházások által támogatás is igényelhető lesz. Mindezen túl a gyepek a hasznos élőlények számára is élőhelyet, búvó és költőhelyet biztosítanak, mely hasznos élőlények segíthetnek a kultúrnövényeket érő kár- és kórokozók elleni védekezésben.

Az előírás esetében gazdaság szintű kötelezettség nincs, országos szinten kell megőrizni az állandó gyepterületeket a 2018-as referenciaarányhoz képest. Ez az arány legfeljebb 5% -kal csökkenhet. A visszaállítási kötelezettségre azon gazdálkodók kötelezhetők, akik a fenti országos szintű csökkenés elérésének évét megelőző két naptári évben az egységes kérelmük alapján törtek fel gazdaságukban állandó gyepterületet.

Amennyiben erdőtelepítés történt az állandó gyepterületen, akkor azon terület után nem keletkezik visszaállítási kötelezettség, kivéve, ha karácsonyfa-ültetvény vagy energetikai faültetvény telepítése valósult meg, ugyanis ez utóbbi esetben is visszaállítási kötelezettség keletkezik.

A visszaállítási kötelezettség a gazdaság bármely területén megvalósítható – kivéve erdőterület – , vagy meglévő ideiglenes gyepterület állandó gyepterületté alakításával is lehet teljesíteni. Amennyiben viszont a feltört terület környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületnek minősül, úgy a visszaállítást ugyanezen a területen kell végrehajtani. Amennyiben a gazdálkodó a környezetileg érzékeny állandó gyepterületet feltöri vagy átalakítja, visszaállítási kötelezettsége keletkezik.

HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme

A vizes élőhelyek és a tőzeglápok hozzájárulnak a magas kötöttszén-tartalmú talajok megfelelő kezeléséhez, ezáltal elősegítik a szénmegkötést (CO2) és hozzájárulnak a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Úgymint segítik a területi vízvisszatartást, s nagyobb területi egységben mérsékelni tudják a nyári hőséget, tehát kihatással lehetnek a környező területek mikroklímájára, melyek, mint megtapasztaltuk igen lényeges folyamatok.

Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a pontos lehatárolások, valamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok.

Cikksorozatunkat folytatjuk!

A cikk előzménye:

Kondicionalitás 1. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Fontos kiemelnünk, hogy a jelen jegyzetben található információk a stratégiai tervben foglaltakat tartalmazzák, melynek tervezésénél minél szélesebb lehetőséget akart a hazai jogalkotó hagyni. Ebből fakadóan, a leírtak a hazai jogszabályban megfogalmazottokkal lesznek pontosan definiálva.

NAK/ Sztahura, Vadkerti, Gyenes

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ