Mezőgazdasági termelés

Megjelent az átmeneti nemzeti anyatehéntartás és anyajuhtartás támogatások támogatási jogosultságainak kezeléséről, valamint az országos tartalékból történő igénylés rendéjről szóló 40/2020. (V. 8.) számú MÁK közlemény.


A közlemény az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelethez kapcsolódó, az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet alapján tájékoztatást ad az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok kezelésének, az országos tartalékból való igénylésének folyamatához.

A termelők az anyajuh-, illetve anyatehén-jogosultságok használatában bekövetkező változásokat formailag azonos, azonban jogcímenként külön-külön nyomtatványon kérelmezhetik, a megfelelő jogosultságtípus megjelölésével. A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés a „K8005-2 Támogatási jogosultság átvezetési kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén” elnevezésű nyomtatványon kérhető.

A támogatási jogosultság másik termelő részére történő bérbeadása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés a „K8006-2 Támogatási jogosultság bérbeadási kérelem termeléshez kötött átmeneti nemzeti anyatehéntartás/anyajuhtartás támogatás” elnevezésű nyomtatványon kérhető. A támogatási jogosultság átvezetése, illetve bérbeadása alapján történt átvezetés visszavonását lehet kérelmezni, az erre szolgáló „K8007-2 Támogatási jogosultság átruházás, bérbeadás visszavonási kérelem termeléshez kötött átmeneti nemzeti anyatehéntartás/anyajuhtartás támogatás” elnevezésű nyomtatvány benyújtásával. Amennyiben a felek az átvezetést, illetve a bérbeadást módosítani kívánják, azt a visszavonási kérelem benyújtása után új átvezetési, illetve bérbeadási kérelemmel tehetik meg. Támogatási jogosultságáról a termelő a „K8003-2 Támogatási jogosultság lemondása az országos tartalék javára termeléshez kötött átmeneti nemzeti anyatehéntartás/anyajuhtartás támogatás” nyomtatvány benyújtásával mondhat le.

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó eljárások során alkalmazandó egyes átmeneti szabályokról szóló 28/2020. (IV. 22.) számú Kincstár Közleménnyel összhangban a kérelmek és a kapcsolódó iratok benyújtása elektronikus úton is biztosított a veszélyhelyzet ideje alatt. A MÁK a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

Az ügyfél-nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény itt, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés esetén a 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó átmeneti szabályairól szóló 25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény pedig itt érhető el.


NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése