Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy a rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti. Ennek megfelelően a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente a mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév május 2-ától május 31-éig a tárgyévet megelőző év tekintetében meg kell adnia az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági jövedelem adatokat, valamint a készletnyilvántartás adatait. Ezen adatszolgáltatás alapján állapítja meg a Magyar Államkincstár tárgyév szeptember 15-éig a mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulásfizetési kötelezettségének összegét, valamint a teljesített adatszolgáltatást is figyelembe véve tárgyév november 30-ig a referenciajövedelmét.

Bővebben: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/28-2021-iv-28-szamu-kincstar-kozlemeny

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése