Mezőgazdasági termelés

Megállapodás megalapozza a két terület közötti agrár-együttműködéseket is.  

Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya azzal a szándékkal, hogy az országaik közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést erősítsék, és a hosszú távú partnerség, a bizalom és a kölcsönös előnyök alapján nemzeti joguk keretein belül a kétoldalú kapcsolataikat fejlesszék; megállapodtak egymással. 

Megállapodás hatálya kiterjed a mezőgazdaság, környezetvédelem és élelmiszeripar területére is.  

A kétoldalú együttműködés keretében – a teljesség igénye nélkül – erősíteni fogják a két ország vállalkozásainak kapcsolatát, elősegítik az új lehetőségek keresését a kétoldalú gazdasági kapcsolatok számára és erősítik a regionális és nemzetközi együttműködést a harmadik országokban 

A Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából Vegyes Bizottság alakul a két ország kormányainak képviselőiből és a piaci szereplőkből.  

Megállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép majd hatályba, amelyben az egyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Szerződő Felet a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos jogi követelmények teljesüléséről. 

A Megállapodás teljes szövege a Magyar Közlönyben olvasható. 

 

(NAK/Polczer Katalin) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése