Mezőgazdasági termelés

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőként őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételt követően végezhető. A hivatkozott törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza az őstermelői nyilvántartás adatait. Az őstermelő adatlapja mindig az aktuális adatokat tartalmazza, ebből következően a felsorolt adatok nyilvántartásba vételi dátuma az az év, amikor az adott adat a nyilvántartásba bekerült. A végzett tevékenységek, az értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek vonatkozásában tehát kiemelendő, hogy amennyiben azok tekintetében változás bejelentés nem történt, úgy az értékesítésük a nyilvántartásba vétel óta folyamatos, tehát az őstermelő tevékenysége aktív a felsorolt termékek értékesítése tekintetében. Ennélfogva a nyilvántartás nem tünteti fel évenkénti bontásban az értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékeket, csak az aktív adat kezdeti dátumát.  

 

(NAK/Lászlóné dr. Pásztó Andrea) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése