Mezőgazdasági termelés

Magyarország 2022. július 14. napján hivatalosan is benyújtotta a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszt (MAHOP Plusz 2021-2027) a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel együtt az Európai Bizottság részére.

Az Európai Bizottság felé benyújtott MAHOP Plusz program legfontosabb elemei:

 • Programstratégia, ami tartalmazza a fő kihívásokat és a szakpolitikai válaszokat, valamint
 • a Közös Halászati Politika (KHP) céljainak megfelelő Prioritási tengelyek:
  • A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása
  • A fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Unió élelmezésbiztonságához

A programban meghatározott célok:

 • A termelőkapacitások gazdaságilag és környezetileg fenntartható bővítése a meglévő akvakultúra-telepek felújításával, korszerűsítésével és újak létesítésével, innovatív megoldások bevezetésével.
 • 2029-re a MAHOP Plusz keretében támogatott tógazdasági és intenzív üzemi akvakultúra rendszerek kapacitás növekedése 2.000 tonna legyen.

A tógazdálkodás fejlesztését és korszerűsítését célzó beruházások támogatása hozzájárul a halak egészségének és jólétének javításához, ami kihat az élelmiszer-minőségre és hozzájárul a nagyobb élelmiszer-biztonsághoz, az innovatív fejlesztések pedig a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához is.

A támogatni kívánt beruházások és fejlesztések lehetőséget biztosítanak az ökológiai termelés, a halastavak természeti érték fenntartó szerepén és a komplex vizesélőhely-fenntartó funkción alapuló termelés támogatására, a digitalizációt elősegítő technológiák bevezetésére, többféle halfaj termelésére alkalmas intenzív haltermelő üzemek létesítésére, a feldolgozás területén pedig magas hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállítására szakosodott kapacitások kiépítésére.

Támogatásra kerül a termelői szervezetek létrehozása, amelyek az érdekképviseleti munka mellett piacszervezési feladatokat is felvállalhatnak, segítve tagjaik piacra jutását és erősítve piaci pozícióikat.

A program elfogadásának várható ütemterve:

 • 2022. július vége/augusztus közepe: a programra vonatkozó általános befogadhatósági vizsgálat elvégzése és az Európai Bizottság szervezeten belüli egyeztetése
 • 2022. augusztus vége/szeptember közepe: az Európai Bizottság észrevételeinek megküldése a tagállam részére
 • 2022. szeptember/október: az Európai Bizottság észrevételeire történő tagállami válasz és a program szükség szerinti módosítása, ismételt benyújtás SFC rendszeren keresztül
 •  legkésőbb 2022 év végéig: program elfogadása
 • A MAHOP Plusz beruházási felhívásai várhatóan 2023-ban nyílnak majd meg.

A támogatás részletes leírását IDE kattintva érik el.

NAK/ Vadász Sándor

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése