Mezőgazdasági termelés

Az Európai Unióban a huszonhatodik héten a nehéz bárányár emelkedett, azonban a könnyű bárányár esetében ismételten csökkenés volt tapasztható az előző heti árakhoz képest.

A nehéz bárány átlagára az EU-ban a 2024. június 30-val végződő 26. héten 862,2 euró/100 kg vt. (vt. = vágott testtömeg), a könnyű bárány átlagára pedig 828,5 euró/100 kg vt. volt. A nehéz bárányár tekintetében 0,9%-os emelkedés, a könnyű bárányár esetében pedig -0,1%-os csökkenés volt tapasztalható az egy héttel korábban rögzített értékekhez képest (25. heti árak: nehéz bárány átlagár 854,9 euró/100 kg vt., könnyű bárány átlag 829,0 euró/100 kg vt.).

A 26. héten a nehéz bárányár -3,6%-kal alacsonyabb, a könnyű bárányár 0,2%-kal magasabb volt az egy hónappal korábban rögzített értékekhez viszonyítva.

Az előző év hasonló időszakában rögzített értéket a nehéz bárány ár 13,3%-kal, a könnyű bárány ár pedig 21,0%-kal haladta meg.

Nehéz bárányárak alakulása - 26. hét

A 26. héten a nehéz bárány árak tekintetében Szlovéniában 0,8%-os, Olaszországban 0,1 %-os emelkedés, Írországban -2,4%-os, Franciaországban -0,4%-os, Spanyolországban és Horvátországban -0,2%-os csökkenés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest.

A 26. héten a nehéz bárány árak tekintetében Hollandiára vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre, Portugáliában és Romániában pedig az árak nem változtak.

Ország-összehasonlítás, forrás: Európai Bizottság – DG Agri

Nehéz bárány árak alakulása 2022-2024.

 

Könnyű bárányárak alakulása - 26. hét

A könnyű bárány árak tekintetében a 26. héten Horvátországban 1,3%-os, Szlovéniában 0,9%-os emelkedés, Spanyolországban -0,1% mérséklődés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest.

A 26. héten a könnyű bárányárak tekintetében Bulgáriára és Görögországra vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre, Olaszországban és Portugáliában pedig az árak nem változtak.

Ország-összehasonlítás, forrás: Európai Bizottság – DG Agri

Könnyű bárány árak alakulása 2022-2024.

 

Forrás: Európai Bizottság – DG Agri

Forrás: European Commission - Price monitoring by sheepmeat sector

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám