Vízgazdálkodás

Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című (VP5-16.5.2-21 kódszámú), miszerint az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetében törlésre kerültek a „Szolgáltatásvásárlások költsége 20%” és a  „Saját teljesítés 25%” költségtípusok tekintetében előírt korlátozások.

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében, a felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
 • Új öntözési beruházások előkészítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához többek közt az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

 • az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült;
 • a támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás ellenőrzése az elismeréshez kötődik;
 • az öntözési tevékenységet 5 éven át fenn kell tartani;

Támogatás mértéke:

 • Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb ~90 M (250 000 eurónak megfelelő forintösszeg.)
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

Elszámolható költségek:

 • Előkészítés költségei
  • Jogszabály, hatóság általi előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat), háttértanulmányok, szakvélemények,
  • szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,
  • tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
  • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál)
 • Szolgáltatásvásárlások költsége (harmadik féltől megrendelt)
 • Saját teljesítés [A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai: A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet (ide nem értve a projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet)]
 • Útiköltség, kiküldetési költség (kizárólag Magyarországon belüli teljesítés számolható el)
 • Projektmenedzsment költségek
 • Általános (rezsi) költségek
  • Közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb tüzelőanyagok) költsége és díja,
  • állagmegóvás és karbantartás költsége.

Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 • november 23. – 2022. január 24.
 • január 25. – 2022. március 24.
 • március 25. – 2022. május 26.
 • május 27. – 2022. július 28.
 • július 29. – 2022. szeptember 29.
 • szeptember 30. – 2022. december 30.

 

NAK/ Tasnádi Gabriella

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám