Vízgazdálkodás

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás kiemelten az alábbiak szerint módosult:

 1. Elszámolható költségek közel 30 %-os megemelése.

Módosult a felhívás 2. számú melléklete, azaz a támogatható tevékenységek és azok maximális elszámolható kiadásai. A piaci áraknak való megfelelés érdekében megemelésre kerültek az elszámolható kiadási összegek.

 1. Támogatási összeg 3 Mrd forintra történő megemelése.

A felhívás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd forintra emelkedett.

 1. Önerő rendelkezésre állásának későbbi igazolásának lehetősége.

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásáról a támogatási kérelem benyújtásakor elég egy nyilatkozat arról, hogy biztosítani fogja a projekt megvalósítása során az önerő rendelkezésre állását.

 1. Támogatást igénylők köre:

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. Azonban természetesen az ŐCSG képviselők vagy tagok - akik megfelelnek a jogosultsági kritériumoknak - őstermelőként ezután is beadhatják a támogatási kérelmüket.

 • Ugyanakkor felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem – vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem – benyújtásakor mellékelni kell a projekt megvalósítására vonatkozó ŐCSG tagjainak együttműködési megállapodását.
 • Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt – Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő – egyszemélyes Kedvezményezettje.

További pontos információk itt érhetőek el.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 30. napjáig van lehetőség, az alábbi értékelési határnapokkal:

 • április 4.
 • június 3.
 • augusztus 4.
 • október 4.
 • december 30.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • maximum 3 milliárd Ft
 • egyéni és kollektív projekt esetén is.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén

 • 40 %
 • + 10 % -pont intenzitás jár, ha nem közép-magyarországi régióban valósul meg
 • + 10 % -pont intenzitás jár a fiatal mezőgazdasági termelő számára
 • + 20 % - pont jár a kollektív módon vagy öntözési közösségként végrehajtott projektek esetén.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár elektronikus felületén.

A pályázati felhívás itt érhető el.

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ