Dokumentumok

A tagdíjalapról és a tagdíjfizetésről szóló küldöttgyűlési határozatok.

 

- A 19/2020. (V. 12.) számú OE határozat a 2020-as tagdíjbevallási időszakok és a tagdíjmegfizetési határidők módosításáról. A 6/2020 (IX.03) számú küldöttgyűlési határozat.

- Az országos küldöttgyűlés 2018. május 17-i határozata a tagdíjbevallás és a tagdíjfizetés alóli mentesülésről. A határozat pdf itt (65 KB) elérhető.

- 2017. évi küldöttgyűlési határozat a 2013-2016. évi tagdíjalap megállapításáról és a tagdíjfizetésről. A határozat pdf itt elérhető (165 KB) . 2017. évi küldöttgyűlési határozat az egyes eltérő szabályok alkalmazhatóságáról, valamint a 2017. évi tagdíjbevallás határidejének meghosszabbításáról. A határozat pdf itt (51 KB) elérhető.

- A 2021. évi tagdíjmegállapítással kapcsolatosan elérhető a pdf 6/2021 (II.25.) számú OE határozat (107 KB) , amely az őstermelői, illetve egyéni vállalkozói jogviszonnyal rendelkező, az Alapszabály II. fejezet G) cím 03. pont szerinti tagdíjfizetésre kötelezett gazdák esetében az Alapszabály II. fejezet G) címben rögzített egyes határidőknek a 2021. tárgyévre vonatkozó tagdíjbevallási időszakok és tagdíj megfizetési határidők módosítását tartalmazza, illetve a 6/2021 (II.25.) számú OE határozatot tovább módosító pdf 40/2021 (VIII.24.) számú OE (106 KB) határozat is.

- Elérhető a 2022. évi tagdíjbevallási időszakok és tagdíj megfizetési határidők módosításáról szóló 5/2022 (II.9.) számú OE határozat.

- pdf 22/2022. (VIII.19.) számú OE határozat (209 KB) : Döntés a 2022-es tagdíjbevallási időszakok és tagdíj megfizetési határidők módosításáról szóló 5/2022. (II.09.) számú OE határozat módosításáról.
- pdf 27/2022. (IX.20.) számú OE határozat (165 KB) : Döntés a 22/2022. (VIII.19.) számú OE határozat módosításáról.

- OE határozat kivonat a 2023-as tagdíjbevallási időszakok és tagdíj megfizetési határidőkről:  pdf 9 2023(III21)OE hatarozat kivonat 2023 as tagdijbevallási idoszakok es tagdij megfizetesi hataridokrol (68 KB)

- OE határozat kivonat a 2024-es tagdíjbevallási időszakok és tagdíj megfizetési határidőkről:  pdf 5 2024(II 20) OE határozat kivonat TDM 2024 határidők (71 KB)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám