Környezetgazdálkodás

A Kondicionalitás cikksorozatunkban is számot adtunk már arról, hogy a kétéves átmeneti időszak után 2023. január elsejétől indul az Európai Unióban, így hazánkban is az új hét éves támogatási ciklus, mely számos ismert, s kevésbé ismert elvárást fogalmaz meg a támogatást igénylő gazdálkodók számára. Ebből az alapfeltételeket az eddig ismertetett Kondicionalitás előírásai rögzítik. Azonban a Kondicionalitást egyfelől a magyarosabb hangzás okán már Feltételességnek fogjuk nevezni, másfelől, mint láthatjuk a támogatás igényléshez szükséges alapvetéseket, alapfeltételeket foglalja össze.

Most az alapvetéseken túl a választható és önkéntes Agrár-ökológiai Program (AÖP) lehetőségeit tekintsük át kis cikksorozatunkban rámutatva az egyes előírások gyakorlati hasznára.

Mindezek előtt azonban tekintsük át, hogy kinek s miért is érdemes a Programban évente, átgondoltan részt venni. Természetesen ezen vállalásokért cserébe egyösszegű, területalapon nyújtott kifizetés jár, mely összeg hozzáadódva az alaptámogatáshoz (új nevén BISS) tehető egyenértékűvé a jelenlegi SAPS +Zöldítés értékével. Az összeg mértéke sok tényező függvénye, de a könnyebb szemléltethetőség érdekében élünk ezen összehasonlítással.

Hangsúlyozzuk, hogy az AÖP a gazdálkodó önkéntes vállalásán alapul, a gazdálkodó dönti el, hogy behozza-e a gazdasága egész területét a támogatásba vagy sem. Amennyiben úgy döntünk, hogy igényeljük a támogatást, úgy a gazdaságban lévő összes szántóra, gyepre és ültetvényre választanunk kell külön-külön 2-2 pont értékű előírást. Tehát olyat nem lehet, hogy csak a szántókkal AÖP-zünk, a többi területtel nem. Természetesen a gazdaságon belüli területméretek, illetve eltérő jellegek miatt vannak bizonyos kivételek a következők szerint:

  • Vannak ún. küszöbérték alatti területek, tehát ezekre a gazdaságon belül nem kell választani előírást csak a többire: ha az üzem szántóterületeinek, illetve gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 ha-t, adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni. Azonban akkor ezen területekre nem is jár a kifizetés csak akkor, ha ezekre a küszöbérték alatti területekre is választ előírást a gazdálkodó.
  • Natura 2000 gyepterületek. E területekre sem kell választani előírást, azonban akkor ezen egységekre sem jár támogatás, csak amennyiben mégis választ rá kötelezettségvállalást a gazdálkodó.

Az ökológiai rendszerben lévő egységek nem élveznek mentességet, tehát pl. az öko- és a konvencionális szántó egy „szántó” egységet képez az AÖP-ben, s a vállalást az egészen teljesíteni kell. Természetesen ez az elv érvényesül a gyepek és ültetvények esetében is.

Az AÖP továbbá fix összegű, környezeti vállalásokat ösztönző támogatás, ami hektáralapon kerül kifizetésre. A kötelezettségvállalás időtartama: 1 év, mely alatt elektronikus úton a Gazdálkodási Naplót vezetni kell.

A 2023. évi egységes kérelemben külön kell majd nyilatkozni arról, hogy az adott évben részt kíván-e venni a termelő az AÖP-ben.

Cikksorozatunk következő részeiben áttekintjük a hasznosítási módokra választható előírásokat.

Folytatjuk!

A korábbi Kondícionalitás, Feltételesség cikksorozatunkat itt olvashatja.

NAK/Sztahura Erzsébet, Gyenes Adrienn, Vadkerti-Tóth Viktor

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése