Környezetgazdálkodás

A VPAKG2021 támogatást igénylőknek az AKG-ba bevinni szándékozott területeik vonatkozásában alapkövetelmény, hogy betartsák az integrált növényvédelem alapelveit, melynek általános keretét a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet tartalmazza.

Az integrált növényvédelem alapvetése tehát a korábban elmondottak szerint is a növényállomány egészségesen tartása, amelyben az indokolt növényvédőszerhasználat nyilvánvalóan egy részterület.

Nézzük mit javasolnak, mit tehetünk a gyomosodás megelőzése, megszüntetése érdekében.

6. Gyomszabályozási módszerek

A gyomosodás elkerülése a földművelés rendszerében alapvető fontosságú. A hatásos védekezéshez mindenekelőtt meg kell akadályozni a gyomok terjedését, elszaporodását és törekednünk kell a talaj jó kultúrállapotának fenntartására.

Milyen megelőző praktikákat ismerünk?  

Akadályozzuk meg a gyomok betelepülését pl. gyommentes vetőmag használatával, a szerves trágya helyes tárolásával, hiszen a rosszul kezelt szerves-, illetve istállótrágya sok gyommagot tartalmazhat, mellyel a szántóterületeket fertőzhetjük.

A takarmányok begyűjtésénél is törekedjünk a takarmányok gyommag-mentességére, hiszen a gyommaggal fertőzött takarmány az állat bélcsatornáján keresztül a trágyába kerülve, bizonyos gyomfajok elterjedését okozhatja.

A munkagépeket is lehetőség szerint a fertőzött területek után kellően tisztítsuk meg a munka- és betakarítógépeket, mert a még nem fertőzött területekre a gyomok különböző szaporítóképletei átvihetők.

Sajnos a szomszédos, elhanyagolt ruderális területekről is fertőződhetnek tábláink, így azokat lehetőség szerint gyommentesítsük időben mechanikai módszerekkel.

Bizonyos termesztéstechnológiai módszerek is segítik a területeink gyommentesen tartását. Ilyen eszköz például a vetésváltás, ugyanis az őszi és tavaszi vetésű, egy- és kétszikű, sűrű és ritka sorú kultúrnövények váltásával gátat szabhatunk egyes gyomfajok felszaporodásának (emellett a vetésváltás több jótékony hatását is ismerjük).

A gyomokkal erősebben fertőzött területen javasolható a gyorsabb kezdeti fejlődéssel rendelkező fajták kiválasztása (gyomelnyomó képesség).

Fontos a megfelelő vetési körülményekre való odafigyelés (pl. vetésidő, csíraszám, tarló ápolása).

A betakarítást – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – lehetőleg a gyommagvak érése előtt végezzük el.

Fentieken túl milyen mechanikai módszerek segíthetnek a gyomok irtásában, gyérítésében?

Ilyen megoldás lehet például a váltakozó mélységű és gyakoriságú talajművelés, a fogasolás és a gyomfésű. Ezzel az eljárással sok kevésbé fejlett, sekélyen gyökerező gyom irtható.

Amennyiben a fenti megelőzés, beavatkozás nem vezet eredményre, úgy jön a megfelelő gyomirtó szerek alkalmazása. Ezt a beavatkozást azonban gyomfelvételezésre alapozzuk és csak indokolt esetben végezzük. Kerüljük az egy termesztési ciklusnál hosszabb hatástartamú gyomirtószer kijuttatását.

A fentiek szerint tehát a gyomszabályozást több módon, az egyes módszerek párhuzamos alkalmazásával kell megoldani. Ilyen módszerek: a megelőzés, a megfelelő termesztéstechnológia, amennyiben lehetséges úgy alkalmazzuk a mechanikai védekezést, s mindezek hatástalansága esetén forduljunk a vegyszeres védekezéshez. Mindezen eljárások a térinformatikára alapozva akár egyes táblarészeken is alkalmazhatók.

Rövid kis cikkeinkben röviden áttekintettük az integrált növényvédelem alapvetéseit, céljait. Láthattuk, hogy a „növényvédelem” is a talaj egészségénél kezdődik, s ha már végképp nem tudjuk megvédeni növényeinket, akkor forduljunk megfelelő vegyszeres kezeléshez.

 

Forrás: NÉBIH Az integrált termesztés alapelvei Szántóföldi kultúrák c. kiadványa

 

Előző híreket itt olvashatja:

Agrárkörnyezetgazdálkodás és az integrált növényvédelem I.

Agrárkörnyezetgazdálkodás és az integrált növényvédelem II.

Agrárkörnyezetgazdálkodás és az integrált növényvédelem III.

Agrárkörnyezetgazdálkodás és az integrált növényvédelem IV.

 

NAK/ Sztahura Erzsébet

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám