Környezetgazdálkodás

Korábban ismertettük, hogy mely gyakorlatokból választhat a gazdálkodó az agro-ökológiai program keretein belül évente önkéntesen. Azt is ismertettük, hogy kinek és miért érdemes a programban részt vennie. Első cikkeinkben a szántóterületeken választható gyakorlatokat kezdtük egyenként elemezni, úgymint a takarónövények, a kisebb táblaméretek szerepe, majd kitértünk a beporzók védelmének indokoltságára. Egy hosszabb lélegzetű cikkben a szántónk 10 %-nak nem termő, nem termelő egységként történő hasznosítási módjait és a terménydiverzifikációs lehetőségeket tekintettük át. Most a talaj ill. a növények kondícióját javító technológiai elemeket, s a karbamid használatához kapcsolódó választható gyakorlatokat tekintjük át.

Szántó hasznosítási mód esetén választható AÖP előírások 6.

A karbamid használata csak a megfelelő agrotechnika vagy inhibitorok alkalmazásával biztosíthatja azt, hogy a kijuttatott hatóanyag jelentős része a növény számára legyen elérhető, s ne menjen veszendőbe a légkörbe ammónia formájában.

Az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet kísérleteiben is tájékozódhatunk az odafigyelés fontosságáról, annak gazdaságossági oldaláról. A nem körültekintően kijuttatott karbamid hatóanyagának 17-25 %-a is veszendőbe mehet 6 hét alatt. A kutatóintézet által rögzítettek szerint az inhibitorok alkalmazása esetén a veszteség mértékének csökkenése akár 45 % is lehet.

A kijuttatott karbamid azonnali bedolgozásának hatása még erőteljesebb volt az emisszió csökkenésére, melynek mértéke elérhette a 86%-ot is. Tehát saját gazdaságossági érdekeinkre való tekintettel is érdemes odafigyelni az alkalmazandó módszerekre. Minderről részletesebben is olvashat kiadványukban.

Választható előírás továbbá, hogy a szántóterületünk 50%-án mikrobiológiai készítményeket alkalmazunk a talajélet, a szerkezetesség és ezáltal a talaj tápanyag- és vízmegtartó képességének javítása érdekében, mely hosszútávon is megtérülő beavatkozás. A mikrobiológiai szerek alkalmazásáról korábbi cikkünkben írtunk, így ezt most nem ismertetjük, de cikkünket itt olvashatja.

Fenti gyakorlat hatásaihoz szorosan kapcsolódik az a gyakorlat, miszerint a szántóterület legalább 50%-án talajkondicionáló, illetve növénykondícionáló szereket alkalmazunk. A talajkondícionálók szerepe sem más, mint hogy javítsuk a talaj szervesanyagkészletét, ezáltal tápláljuk a talaj élővilágát, miáltal javul annak szerkezetessége, tápanyag- és vízgazdálkodása. A növénykondícionálók használatával ugyancsak a növényi stresszhatásokat tudjuk javítani, mely által jobban ellenállhatnak a betegségeknek, javul a minőség és javulhat a mennyiségi érték is. A jobban ellenálló, egészségesebb növények esetében kifejlődött erőteljesebb gyökérzet szintén javítja a talaj élővilágának kondícióját mindamellett, hogy csökkenthetők a növényi betegségekre kijuttatandó növényvédőszerek mennyisége is.

Minden esetben pontosítás alatt van még jelenleg, hogy mely engedélyezett anyagokat kell fentiekben ismertetettek szerint alkalmazni a megfelelés és a termelési hasznosság, a jó talaj és növényi kondíciók kialakítása érdekében.

Folytatjuk!

NAK/ Sztahura Erzsébet, Vadkerti Viktor, Gyenes Adrienn

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám