Környezetgazdálkodás

Bízunk benne, hogy cikksorozatunk korábbi részeiben meggyőzően mutattuk be, hogy a gazdálkodás során miért érdemes odafigyelni a táji, természeti és kulturális értékekkel egyaránt rendelkező kunhalmok megőrzésére. Mindezek mellett azzal is érdemes tisztában lenni, hogy erre jogszabály kötelez. A területalapú támogatások fejében fenntartandó Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) feltételrendszere a védett tájképi elemként kijelölt kunhalmokra vonatkozó célzott előírásokat tartalmaz.

Az ún. védett tájképi elemként kijelölt mintegy 1100 kunhalom és a hozzájuk ren­delt előírások 2010-től képezik részét a HMKÁ követelményrendszerének. A szinte minden esetben szabályos körként kijelölt területek elhelyezkedése és lehatárolása megtekinthető a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) térképes alkalmazásában. A kiterjedésükre vonatkozó pontos adatok (a kör középpontjának helye és a kör sugarának hossza méterben) az érintett blokkazonosítókhoz rendelve a területalapú támogatást kifizető ügynökség honlapján érhetők el.

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet és a 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet előírja, hogy a kunhalomként kijelölt védett tájképi elemek területén „semmilyen mezőgazdasági talajmunka nem végezhető a gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozás kivételével”. Ez az előírás lényegében megtiltja a halmokon a szántóföldi művelést. Ezen kívül a kunhalmon végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. E célzott támogatások mellett természetesen a HMKÁ általános követelményei, így pl. a gyommentesség biztosítása is vonatkozik a kunhalmokra.

E követelményekkel együtt azonban a kunhalmok is a támogatható terület részét képezik, tehát a művelésből ki kell hagyni a kijelölt területüket, de a támogatás igényléséből nem.

Helyszíni ellenőrzés során megállapított meg nem felelés esetén annak mértéke, súlyossága és tartóssága alapján csökken a kifizetett támogatás összege. Mindez egy gazdálkodó esetében az összes általa művelt földterületre vonatkozik, így a szankció teljes támogatási összeget érinti.

Sajnos még napjainkban is előfordul, hogy a támogatást igénybe vevő gazdálkodó nem hagy fel a műveléssel és a halom teljes területét szántóként hasznosítja, súlyosan károsítva azt. Esetenként megfigyelhető, hogy a halom kijelölt területéből évről évre fokozatosan egyre nagyobb rész kerül újra művelésbe. Ez ún. „szántáspadka” kialakulásához vezet, amely egyre markánsabb rézsűként a földmű alakjának nehezen helyreállítható torzulását okozza. Ennek megelőzése érdekében fontos, hogy minél kíméletesebb szántási technikát alkalmazzanak, és a halom teljes területét hagyják ki a művelésből a gazdálkodók.

Égetés, faültetés, erdősítés kifejezetten kerülendő a művelésből kivont halmokon.

Nagyra értékelendő és előremutató gyakorlat, hogy a gazdálkodó a kunhalom kijelölt területéhez képest valamivel szélesebb sávban hagyja fel a művelést. Így megóvja a földművet a talajművelés esetleges káros mechanikai hatásaitól, és védelmet biztosít a szóródó kemikáliáktól. A halmok területének rendszeres kaszálása és a lekaszált növényi anyag elszállítása (a kerülendő tárcsázással és vegyszeres kezeléssel ellentétben) azért fontos, mert e kezelések elmaradása a gazdálkodás szempontjából is kedvezőtlen gyomosodáshoz, lágy- és fásszárú özönnövények megjelenéséhez és terjedéséhez vezethet.

A védett tájképi elemként kijelölt kunhalmokra vonatkozó előírásoknak való megfelelés, a művelésből kivont halmok kezelésének jó és helytelen gyakorlatairól további információkat tartalmaz A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek megőrzése és helyreállítása kurgánokon c. kiadvány.

Cikksorozatunk előző részei:

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 1.rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 2. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 3. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 4. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? 6. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 7. rész

Cikksorozatunk folytatódik. A következő részben a kunhalmok növényzetének fenntartó és helyreállító kezelésére alkalmazható módszerekről lesz szó.

 

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

NAK / Sztahura Erzsébet

Kép forrás: Google Earth

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám