Környezetgazdálkodás

Korábbi írásainkból kiderült, hogy azok a kunhalmok rendelkeznek a legösszetettebb értékegyüttessel és képesek többféle, a helyben élők számára is előnyös szolgáltatást nyújtani, amelyek felszínét természetes vagy természetközeli gyep borítja. Célszerű ezért a halmokon fennmaradt értékes gyepek szakszerű fenntartása, egyéb esetekben pedig a gyep helyreállítása − például a HMKÁ előírások nyomán művelésből kivont kurgánokon. Vázlatosan áttekintjük, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésre ehhez.

Kurgánokon megmaradt természetes vagy természetközeli gyepek fenntartására általánosságban kézi erővel végzett júniusi vagy júliusi kaszálás alkalmazható. Amennyiben erre nincs mód, motoros gépi kasza körültekintő használata is elfogadható. A lekaszált növényi anyagot mihamarabb el kell távolítani a halomról. Nagyobb gyepterületen vagy annak közelében elhelyezkedő kurgánokon körültekintő legeltetés is végezhető juhval, szarvasmarhával. Tekintettel arra, hogy kiemelkedésük miatt a halmok a környezetüknél szárazabb élőhelyek, kis intenzitással és időszakosan célszerű végezni rajtuk a legeltetést.

Gyep helyreállítására megfelelő módszer kiválasztásához fontos a halom kiinduló állapotának ismerete, a rendelkezésre álló erőforrások felmérése és erre alapozva egy reális célállapot meghatározása. Figyelembe kell venni és mérlegelni kell továbbá egyebek mellett a halom környezetének (főleg a területhasználat, növényzet) jellemzőit, adottságait is.

A spontán gyepesedés elősegítése természetes folyamatokra alapozó, ún. passzív módszer. Kis költséggel, ugyanakkor hosszú idő alatt érhető így el eredmény olyan halmok esetében, amelyek néhány száz méteres körzetében előfordul szárazgyep.

A célzott és tervezett beavatkozással járó, ún. aktív módszerek közé tartozik a különböző fűmagkeverékek vetése. Közös vonásuk, hogy a halom környezetének adottságaitól, felszínborításától függetlenül alkalmazhatók, hamarabb eredményt hoznak, de nagyobb ráfordítást és komolyabb szakértelmet igényelnek. A magkeverék összeállításakor, a magvak gyűjtésekor különös körültekintés szükséges. Kevésfajos fűmagkeverék alkalmazásával fajszegény, de természetes szerkezetű gyep alakítható ki. Sokfajos fűmagkeverék vetésével fajgazdag gyep az eredmény, ugyanakkor a siker nagyban függ a magkeverék összetételétől.

A szénaráhordásos gyepesítés során a magvak kijuttatása széna vagy friss kaszálék formájában történik. Alkalmazásával kb. 3−4 év alatt fajgazdag gyep alakul ki. A költségek saját betakarítású, közeli gyepről származó széna vagy friss kaszálék alkalmazásával jelentősen csökkenthetők, azonban a szénát adó terület kiválasztása és a kaszálás időzítése különleges szakértelmet kíván.

A gyep helyreállítását követő utókezelések célja a gyomosodás megakadályozása és a természetes gyepre jellemző növényfajok megerősödésének elősegítése elsődlegesen kaszálásokkal és a lekaszált növényi anyag eltávolításával, esetleg körültekintő legeltetéssel.

A mezőgazdasági területeken lévő kunhalmok fennmaradt gyepei sérülékeny élőhelyek. A nem gyep borítású halmok visszagyepesítésének sikere számos körülménytől, tényezőtől függ. A kurgánok gyepeinek fenntartására, helyreállítására irányuló tevékenységek ezért nagy körültekintést igényelnek. A beavatkozások tervezéséhez és megfelelő kivitelezéséhez speciális szakértelem szükséges, ezért fontos, hogy erre szakemberek bevonásával kerüljön sor. Az ex lege védett kunhalmokon végzett tevékenységekhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek megőrzése és helyreállítása kurgánokon c. kiadvány átfogó képet ad a kunhalmok gyepeinek fenntartására és helyreállítására alkalmas módszerekről és eredményes alkalmazásukat részletes, gyakorlatorientált ismeretekkel segíti.

Cikksorozatunk előző részei:

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 1.rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 2. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 3. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 4. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 5. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 7. rész

Cikksorozatunk következő, befejező részében a kunhalmok védettségéből következő tudnivalókat ismertetünk.

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

NAK / Sztahura Erzsébet

Kép forrás: Google Earth

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám