Őstermelők családi gazdasága

Az őstermelők családi gazdaságával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a közzétett formanyomtatványokon postai úton a NAK megyei ügyintéző szervének címezve vagy az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti.

Az ügyintézés díjmentes.

Az ügyintézés során az alábbi érvényes dokumentumokat kell bemutatni

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
 • magánokiratba foglalt meghatalmazás, ha nem személyesen jár el
 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén a törvényes képviselőjének (lehet pl. szülő(k) vagy gyámhivatal) nyilatkozata
 • Az őstermelők családi gazdasága alapításának céljából kötött írásbeli szerződés

Elérhető az elektronikus ügyintézés lehetősége őstermelői és ŐCSG nyilvántartási ügyekben

Az őstermelők és őstermelők családi gazdasága kapcsán megnyílt az elektronikus ügyintézés lehetősége. Ezzel már nemcsak személyesen és postai úton intézhetőek az őstermelői és őstermelők családi gazdasága nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is.

Az Agrárkamara az őstermelői nyilvántartási rendszer üzemeltetőjével, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (a továbbiakban: Nébih) közösen alakította ki az új elektronikus ügyintézési felülett.

Az őstermelők és őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásban szereplő adatok módosítására, vagy a nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó elektronikus kérelmek elérhetőek a NAK honlapjáról az alábbiak szerint:

 1. lépés: a NAK honlapon az E-Ügyintézés gombra kattintással kiválasztható az „Őstermelői/ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyek” ügytípus

 1. lépés: az ügytípus kiválasztását követően a rendszer automatikusan betölti a Nébih Ügykatalógus felületet, ahol a „Tovább az e-ügyintézéshez” elnevezésű linkre kattintva elérhető az ügyfélkapun történő bejelentkezés lehetősége.

 

Amennyiben a Nébih Ügyfélprofil rendszerében regisztráció korábban nem történt, úgy a felület automatikusan az alábbi oldalara kalauzolja a felhasználót.

A regisztrációt követően van lehetőség az őstermelői és ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos eljárások indítására, amely a Nébih Ügykatalógusában a „Tovább az e-ügyintézéshez” linkre kattintva érhető el.

 Ügyintézés fő menüpont kiválasztását követően az alábbi alpontok bármelyikével elérhető az elektronikus ügyintézési felület:

 • Földművelésügy/Őstermelő/Őstermelői tevékenység regisztrációja
 • Földművelésügy/Családi gazdálkodás/Őstermelők családi gazdasága tevékenység regisztrációja

Őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételét őstermelői jogviszonnyal már rendelkező, őstermelők családi gazdaságának tagjai által megkötött ŐCSG alapító szerződésben megnevezett képviselő kérelmezheti. Az e-kérelem benyújtásakor is az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • ŐCSG alapító szerződés,
 • tagok hozzátartozói kapcsolatát igazoló iratok.

Az elektronikus ügyintézés során a tagok hozzátartozói kapcsolatainak igazolásául az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumok másolatát kell csatolni az elektronikus űrlapon:

Szintén az ŐCSG szerződésben megnevezett képviselő kezdeményezheti elektronikus úton az ŐCSG nyilvántartásban szereplő adatok módosítását, illetve az ŐCSG megszüntetését.

Amennyiben az ŐCSG-ből családtag törlésre kerül, úgy az ŐCSG módosító kérelemhez kérjük, csatolja

 • ha az hatályos ŐCSG szerződés/módosító szerződés a tag kilépéséről rendelkezik, akkor a kilépő tag aláírását tartalmazó ŐCSG szerződést, vagy
 • ha a hatályos ŐCSG szerződés/hatályos ŐCSG szerződés módosítás nem rendelkezik a tag kilépéséről, mert az kizárólag az ŐCSG-ben maradó tagokat tünteti fel, a hatályos ŐCSG szerződés/hatályos ŐCSG szerzés módosítás mellett a kilépő tag azon nyilatkozatát, miszerint közös megegyezéssel kilép az adott ŐCSG-ből.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az ŐCSG-ből kilépő tag önállóan őstermelői tevékenységet már nem kíván folytatni, akkor az egyéni őstermelői tevékenységét is meg kell szüntetni tekintettel arra, hogy az ŐCSG tagjai személyükben mezőgazdasági őstermelők. Az őstermelő egyéni őstermelői jogviszonyának törlését, az ŐCSG-ből történő kiléptetését követően az őstermelő kezdeményezheti elektronikus/postai/személyes úton.

 

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám