Mezőőr

A mezei őrszolgálatok és hegyőrségek fenntartásához a naptári negyedévet követő 30 napon belül állami támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a negyedévben felmerült működési költségek 50%-a, de nem haladhatja meg őrönként a havi 90 000 forintot. A kérelemhez csatolni kell a kiadásokat igazoló számlákat és egyéb bizonylatokat. A kérelmet az alábbi nyomtatványon terjeszthetik elő a mezőőrt, hegyőrt alkalmazó települési önkormányzatok és a hegyközségek: pdf Kérelem negyedéves állami támogatáshoz (570 KB)

A települési önkormányzatoknak és a hegyközségeknek lehetőségük van támogatást igényelni új őrszolgálat létrehozásához, vagy meglévő őrszolgálat létszámbővítéséhez is. A támogatás mértéke a költségek 50%-a, de őrönként nem haladhatja meg az 500 000 forintot. A kérelmet az őrök nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül, az alábbi nyomtatványon terjeszthetik elő: pdf Kérelem egyszeri állami támogatáshoz (566 KB)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ