Családi mezőgazdasági társaság

A családi mezőgazdasági társaság nem egy önálló új működési forma, hanem egy minősítés, melynek megszerzése már működő gazdasági társaságok, erdőbirtokossági társulatok és szövetkezetek számára lehetséges.

A minősítés megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, amely

  • cégbíróság által nyilvántartott,
  • legalább két tagja van,
  • tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.

A családi mezőgazdasági társaságként a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételt követően működhet. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a NAK által közzétett elektronikus űrlapon kérelmezhetik az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, és erdőbirtokossági társulatok. Az ügyintézést minden estben a jogi személy ügyfél ügyfélkapuval rendelkező képviseletre jogosultja folytathatja le.

Az elektronikus ügyintézési felület a linkre kattintva érhető el:  https://urlap.ekozig.nak.hu/ .

Az ügyintézés illeték és díjmentes.

Az elektronikus ügyintézés során a tagok hozzátartozói kapcsolatainak igazolásául az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumok másolatát kell csatolni az elektronikus űrlapon:

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ