Családi mezőgazdasági társaság

A családi mezőgazdasági társaság nem egy önálló új működési forma, hanem egy minősítés, melynek megszerzése már működő gazdasági egységek számára lehetséges.

A minősítés megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, melynek

  • legalább két tagja van,
  • azok mindegyike egymással hozzátartozói láncolatban áll, valamint
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.

A családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a közzétett formanyomtatványokon postai úton a NAK megyei ügyintéző szervének címezve vagy az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti.

Az ügyintézés díjmentes.

Az ügyintézés során az alábbi érvényes dokumentumokat kell bemutatni

  • a képviseletre jogosult személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
  • a képviseletre jogosult lakcímet igazoló igazolvány
  • magánokiratba foglalt meghatalmazás, ha nem személyesen jár el a képviseletre jogosult

További az ügyintézés során csatolandó dokumentum:

  • tagok hozzátartozói láncolatának igazolásául szolgáló dokumentumok.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ