Szakirányú oktatás

Minden, a nyilvántartásba vételi eljárással és egyéb duális képzéssel kapcsolatos kérdéssel a NAK területileg illetékes megyei igazgatóságának képzési referenséhez fordulhat.

Elérhetőségek az alábbi linken találhatóak:

 

https://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok

Duális képzőhelyként az kérelmező szervezet vehető nyilvántartásba, amelynél a szakirányú oktatás folytatásának alábbi feltételei biztosítottak:

- rendelkezik a szakhatóság által kiadott működési engedéllyel

- az oktatott szakképesítésnek megfelelő szakirányú végzettséggel, kamarai gyakorlati oktatói vizsgával* és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, mint oktató, aki büntetlen előéletű, és nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

 

*Mentesül a kamarai gyakorlati oktató vizsga letétele alól az, aki

a, mestervizsgával rendelkezik, vagy

b, szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

c, felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy

d, a hatvanadik életévét betöltötte.

 

- a vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik

- a hatályos szakképzési törvény szerinti minőségirányítási rendszert működtet, vagy legalább a kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel (szerepel a kamara duális képzőhelyek nyilvántartásában)

- rendelkezik a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amit feltölt a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe

- kidolgozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat

A nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.

A nyilvántartásba vétel a szakirányú oktatást folytatni kívánó gazdálkodó szervezet kérelmére indul, melynek benyújtása után a NAK területileg illetékes megyei igazgatósága ún. „bevezető” ellenőrzést végez a szakirányú oktatás helyszínén. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kérelmező rendelkezik-e a jogszabályokban előírt feltételekkel, alkalmas-e tanulók szakirányú oktatására, valamint a szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére.

Amennyiben az ellenőrzést követően megállapítható, hogy a kérelmező megfelel a törvényi előírásoknak, a kamara a kérelmező szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi, melynek birtokában megkezdhető a szakirányú oktatás.

A nyilvántartásba vételi eljárás az év bármely szakában kezdeményezhető. Duális képzésbe bekapcsolódni azonban kizárólag a nyilvántartásba vételi eljárást követően lehet.

A nyilvántartásba vételi eljáráshoz kapcsolódó ügyintézésre a nyilvántartást vezető szervnek a kérelem beérkezésétől számítva maximum 60 nap áll rendelkezésére.

A kérelmezőnek érdemes figyelembe vennie az ügyintézési időt, illetve számolnia kell azzal, hogy a tavaszi időszakban kollégáink leterheltsége fokozottabb

Igen, a szakirányú oktatást folytató gazdálkodó szervezeteket a területileg illetékes kamara rendszeresen ellenőrzi évközi ellenőrzések keretében.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ