Őstermelő

Az őstermelői tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a közzétett formanyomtatványokon postai úton a NAK megyei ügyintéző szervének címezve vagy az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti.

Az ügyintézés díjmentes.

Az ügyintézés során az alábbi érvényes dokumentumokat kell bemutatni

  • személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló igazolvány
  • adóigazolvány (adóazonosító jel igazolása)
  • magánokiratba foglalt meghatalmazás, ha nem személyesen jár el
  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén a törvényes képviselőjének (lehet pl. szülő(k) vagy gyámhivatal) nyilatkozata

További az ügyintézés során megadandó adatok

  • végzett tevékenység
  • az alábbiak alapján a termelés adatai:

- növénytermesztés esetén: a földterület helye, területe (hektárban), művelési ága, használat jogcíme; a termesztett növénykultúra megnevezése, termőterület (kultúránként hektárban), értékesíteni kívánt termék neve.

- állattartás esetén: állattartó épület helye, alapterület (m²-ben), használat jogcíme, férőhely száma, milyen állatfaj elhelyezésére szolgál, értékesíteni kívánt termék neve.

- vadon gyűjthető termékek esetén: vadon gyűjtött termék neve, engedély adatai.

A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat is hozza magával

  • a 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet szerinti kistermelőként előállítható termék őstermelői igazolványba történő rögzítéséhez a kistermelői tevékenysége végzéséről szóló engedélyt
  • vadon gyűjthető, illetve az erdei termék gyűjtése esetén a terület tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a megyei kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a közúthoz tartozó terület kezelőjétől) származó írásbeli engedélyt, ami tartalmazza a gyűjtésre vonatkozó terület és a gyűjtött termék megnevezését, valamint a gyűjthető termék mennyiségét

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ