Szakképzés

Nappali iskolai rendszerű oktatásban technikusi képzésre először a 2020/2021-es tanévben lehetett jelentkezni. Azóta eltelt 3 év és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ összeállította és honlapján közzétette a hazai technikumok ranglistáját, ezzel is segítve a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.

A 2020 január 1-je óta hatályban levő szakképzési törvény nagy hangsúlyt helyez a munkaerőpiaci igényeket kielégítő keresletvezérelt és magas minőségű, gyakorlatorientált képzésre. Ezért dolgozták ki az ötéves technikusi képzési programot, amely érettségit és egy a szakmajegyzékben szereplő technikusi szakma megszerzését teszi lehetővé. A képzés technikumokban folyik, amelyekből az NSZFH nyilvántartása szerint (https://szir.nive.hu/publikus) 2023-ban 448 működik Magyarországon. Ezek közül 53 technikum tartozik az öt agrárszakképzési centrumhoz, mindegyikük fenntartója az Agrárminisztérium. 

A lista összeállításakor figyelembe vett legfontosabb tényezők:

 • az intézményekbe felvett diákok milyen tanulmányi eredménnyel érkeztek;
 • hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához;
 • a vizsgált intézményben tanulók milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát;
 • a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítménye;
 • az intézmények oktatói létszáma;
 • az intézmények digitális ellátottsága.

 

A teljes rangsort nézve az első helyezen a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium végzett. A pontszámokat tekintve elmondható, hogy a listára került intézmények között szoros volt a verseny, hiszen a legtöbb pontot (82,68) elérő és a 100. helyen végzett intézmény pontszáma (68,79) közötti különbség nem éri el a 20 pontot.

 

A százas listára 5 agrárszakképző intézmény került be. Közülük a legtöbb pontot (72,51) a Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett. Őt követi a Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola 71,11 ponttal.  A harmadik pedig az Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett, 70,39 ponttal. Őket követi a Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 69,18 ponttal, illetve a Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 69,14 ponttal.

Az elért pontszámok mögött rejlő mutatók részletes elemzése lehetőséget ad a szakképző intézmények számára, hogy megtalálják azokat a pontokat, amiben fejlődni tudnak a jövőbeni magasabb pontok elérése érdekében. Az agrárszakképzés folyamatos népszerűsítésével a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy az agrárszakképzést választó diákokat az ágazat vonzereje és a tudatos szakmaválasztás motiválja.  

 

A teljes technikumi rangsor az IKK honlapján a következő linken érhető el: https://ikk.hu/p/technikumi-rangsor-2023

A cikk forrása: https://szakmatszerzek.hu/100-legjobb-hazai-technikum-ikk-2023-rangsor/

NAK / Olasz Judit Emese

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám