Duális képzés

A 2020-ban megújult szakképzési rendszerben a duális képzés során a szakképző intézményben, illetve a vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Ez komoly lehetőséget jelent a cégek számára, mivel így saját kézbe vehetik a munkaerő-utánpótlásukat és -képzésüket. A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a szakembereket érinti, akik duális képzőhelyen gyakorlati oktatóként foglalkoznak a tanulóval.

A duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket jogszabály[1] írja elő, amely szerint duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

  • cselekvőképes,
  • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,
  • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételének kötelezettsége alól az mentesülhet, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  • szakirányú mestervizsgával rendelkezik;
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
  • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • a 60. életévét betöltötte.

A kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát a jogszabály szerint a gazdasági kamarák szervezik. A képzés célja, hogy a résztvevő szakemberek a korábban megszerzett, a szakterületüknek megfelelő szakképesítésre építve olyan kommunikációs, pedagógiai, pszichológiai és adminisztrációs elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, amely elősegíti a duális képzőhelyeknél gyakorlatukat töltő tanulók gyakorlati oktatásának minőségi ellátását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett képzések fő célcsoportja a Kamara által nyilvántartásba vett duális képzőhelyek szakemberei, vagy olyan szakemberek, akik vállalják, hogy a jövőben aktívan részt vesznek gyakorlati oktatóként a duális szakképzésben.

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 25 óra gyakorlat (2x3 napos) tréning. (A megengedett hiányzás mértéke: 8 óra, a képzés összes óraszámának 16%-a). Az elméleti képzés pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A tréning során a gyakorlati oktatók olyan életszerű szituációkkal találkoznak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Az elsajátított ismeretekről egy online elméleti és a tréninghez kapcsolódó gyakorlati vizsgán kell számot adni. Az online elméleti vizsga sikerességének függvénye, hogy a gyakorlati vizsgára jelentkezhet a vizsgázó. Amennyiben mindkét vizsgarész sikeresen teljesül, tanúsítványt kap a gyakorlati oktató.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2022-ben 50 fő részére 100%-ban támogatott formában biztosítja a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát, melyre a Kamara területileg illetékes megyei igazgatóságánál lehet jelentkezni. Az induló képzésekről és részletes feltételeiről a NAK megyei igazgatóságainak szakképzési referensei adnak tájékoztatást. A NAK megyei igazgatóságainak elérhetőségeit az alábbi hivatkozás tartalmazza: http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/008730 

A tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról itt érhető el.

[1] 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ