Szakképzés

EU-s szintű tendencia, hogy napjainkban egy jó szakmával ugyanannyit vagy akár többet is lehet keresni, mint egy felsőfokú végzettséggel. Ugyanakkor sokan nincsenek tisztában azzal, hogy felnőttkorban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szakképzésben egy-egy szakma, szakképesítés megszerzésére.

Hazánkban jelenleg mintegy 160 olyan intézmény működik, amelyben agrár szakmai oktatás és -képzés folyik. Ezekben az iskolákban 28 agrárszakmát (egyes szakmáknál több szakmairánnyal), 24 részszakmát, és számos agráriumhoz köthető szakképesítést lehet elsajátítani.

Technikusi (vagy okleveles technikusi) szintű szakképzettség érettségivel ötéves technikumban, szakképzettség pedig hároméves szakképző iskolában szerezhető.  Részszakmát szakképző iskola műhelyiskolai programjában lehet elsajátítani. 

Míg a szakma több munkakör betöltésére jogosít, a részszakmával egy munkakör betöltése lehetséges. Kivételek azonban vannak, így például az aranykalászos gazda részszakma megszerzése 2 munkakör betöltésére is jogosít, a (vegyesprofilú gazdálkodó és szántóföldi-növénytermesztő munkakörökre.

A szakképzési törvény értelmében alapvető jogosultság, hogy az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén pedig legfeljebb három tanéven keresztül), valamint a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés ingyenes, amennyiben annak megszerzése állami fenntartású, vagy együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által működtetett szakképző intézményben történik. Fontos tudni, hogy az átalakult szakképzési rendszerben, a régi Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t) felváltó Szakmajegyzékben szereplő szakmákat 25 éves kor után is csak iskolai rendszerben lehet elsajátítani felnőttképzési jogviszony keretében.  

Az ingyenes szakképzésben történő részvétel lehetőségének megállapításához a 2020. január 1-jét követően megszerzett szakma és szakképesítés vehető figyelembe. Ha ebben az időszakban az első szakma megszerzése nem ingyenesen történt, utólag már nincs mód a tandíj visszaigénylésére, azonban a második szakma megszerzésére még van ingyenes lehetőség. Hasonló a szabályozás a szakképesítésre vonatkozóan is, vagyis amennyiben az első szakképesítés megszerzése térítéses formában történt, további szakképesítés már nem szerezhető ingyenesen. (A részszakma megszerzése ugyanakkor nem csökkenti az ingyenes szakmaszerzési lehetőség mértékét abban az esetben, ha a megszerzett részszakmához kapcsolódó szakmára történő felkészítés történik.) A szakmajegyzékben szereplő második szakmát nappali és rugalmas rendszerű oktatásban is el lehet sajátítani, a következők szerint:

 • 25. éves korig a második szakma nappali rendszerű oktatásban is elsajátítható. Ebben az esetben az alapfokú végzettség (nyolc általános iskolai osztály) bemeneti feltétel.
 • 25 éves kor fölött csak felnőttképzési jogviszonyban sajátítható el esti vagy levelező vagy távoktatási vagy vegyes rendszerben. Ebben az esetben kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik, közismereti oktatás nem.  Bemeneti feltétel technikusi alapszakma esetében érettségi, minden egyéb alapszakma esetében befejezett középiskolai 9-10. évfolyam.  Így a technikusi vagy egyéb alapszakma jóval rövidebb idő alatt elsajátítható, annál is inkább mert az oktatás kötelező foglalkozásainak száma a nappali rendszerűben előírt szám 40%-áig csökkenthető. Mindezeket figyelembe a pék szakmát például, a szakmajegyzékben meghatározott 3 éves oktatási időtartam helyett, felnőttoktatásban akár 1 év 3 hónap alatt is meg lehet szerezni.

 

Mindkét esetben jár a diákigazolvány

Fentieken kívül kizárólag érettségi vizsgára történő 2 éves felkészítésbe is be lehet kapcsolódni annak, aki szakképzésben (korábbi iskolai rendszerű képzésben, vagy új rendszerű szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben) szerzett középfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.

Technikusi végzettséggel rendelkezők számára lehetőség van arra, hogy ha a szakirányuknak megfelelően szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban, a felvételi pontszámítás kizárólag a szakmai vizsga eredménye alapján történjen. Okleveles technikusok felvételi pontszáma, legalább jó (4) minősítésű szakmai vizsga esetén a szakmai vizsga százalékos eredményének ötszörözésével is kiszámítható.  Ezen felül Okleveles technikusi végzettséggel - adott egyetem meghatározott képzésén való továbbtanulás esetén - az előzetesen megszerzett tudás beszámításával lehetőség van a felsőfokú tanulmányok időtartamának lerövidítésére.  

A végzettség nélkül iskolát elhagyók sem kell, hogy végleg lemondjanak a végzettséget megszerzéséről. Számukra segítenek a rugalmas tanulási utak. A szakképző iskolákban induló dobbantó programban alapfokú végzettség, a műhelyiskolai programban pedig részszakma megszerzésére van lehetőség. Dobbantó programban a megelőző tanév utolsó napjáig 16. életévét betöltött, de a 8 általános iskolai osztályt be nem fejezett tanuló vehet részt. Műhelyiskolai programban pedig a dobbantó programot elvégzett, vagy a 16. életévét betöltött, kizárólag alapfokú végzettséggel rendelkező tanuló vehet részt.  

Ha valaki szakképesítést szeretne tanulni, érdeklődjön a szakképző intézményeknél, illetve a felnőttképzőknél, mert mindketten indíthatnak ilyen képzést. Az első szakképesítés ingyenes megszerzése csak a szakképző iskolákban lehetséges. Felnőttképzőnél főszabály szerint a képzések tandíj kifizetése ellenében történnek, amelyhez az állam a Diákhitel Központ Zrt.-én keresztül kedvezményes kamatú hitelt biztosít. Néhány esetben felnőttképzők is indítanak támogatott képzéseket, erről az adott szakami képzés meghirdetésekor tájékoztatják a jelentkezőket.

 

Hasznos linkek:

 1. Szakképzéssel kapcsolatos általános információk:

https://www.ikk.hu/

 1. Szakmajegyzék:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1097

 1. Agrárszakmák és az azokat indító agrárszakképző intézmények:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3554-agrarszakma-iranytu-2022

 1. Felnőttképző által indítható szakképesítések listája:

https://ikk.hu/p/szakkepesites

 1. Szakmakártyák és szakképző intézmények keresője:
 • élelmiszeripar:

https://ikk.hu/szakmakartyak/agazatok/elelmiszeripar

 • környezetvédelem és vízügy:

https://ikk.hu/szakmakartyak/agazatok/kornyezetvedelem-es-vizugy

 • mezőgazdaság és erdészet:

https://ikk.hu/szakmakartyak/agazatok/mezogazdasag-es-erdeszet

 1. Felsőoktatási szakképzésben tanulható képzési szakok:

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/mind/F

 1. Leírás a szakképzésben elérhető ösztöndíjakról és támogatásról:

https://www.ikk.hu/osztondijak

 1. Tájékoztatás a szakképzésben és felnőttképzésben elérhető képzési hitelekről:

https://diakhitel.hu/

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám