Szakmai információk és anyagok

2022. január 14-én jelent meg az 1/2022. (I. 14.) AM rendelet (továbbiakban: AM rendelet), amely 2022. február 14-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (továbbiakban: korábbi rendelet).

Az AM rendelet értelmében a szaktanácsadói névjegyzék koordinálásával, vezetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: Agrárkamara) látja el.

A szaktanácsadói tevékenység folytatására irányuló bejelentést továbbra is az Agrárkamarához kell benyújtani.

Szaktanácsadó az a természetes- és jogi személy, aki, amely az AM rendelet 1. mellékletben felsorolt szakterületen, önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett tanácsadással megvalósított szolgáltatási tevékenység folytat.

A korábbi rendelethez képest a legfontosabb változás, hogy nem a jogszabály határozza meg a támogathatóság feltételét, ezért a továbbiakban az AM rendelet értelmében a szaktanácsadó függetlensége kerül ellenőrzésre.

Független szaktanácsadó az, aki

  • nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal – ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozást –, amely a szolgáltatást igénybe vevő agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez, és
  • nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz, valamint hatósági feladatkörökhöz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet.

 

Az új AM rendelet kiegészült a kynológia szakterülettel, valamint az Erdőgazdálkodás tématerületen belüli számos új szakterülettel és a Vadkár megelőzési és érvényesítési tanácsadás tématerülettel.

Bővült a mellékletek listája a 2. melléklettel, amely meghatározza az egyes tématerületekhez elfogadható felsőfokú végzettségek körét.

A korábbi rendelet alapján az Agrárkamara által nyilvántartásba vett szaktanácsadó az AM rendelet hatálybalépését követően külön bejelentés nélkül folytathatja szaktanácsadói tevékenységét, és az Agrárkamara a szaktanácsadót a szaktanácsadói névjegyzékben feltünteti, azonban a szaktanácsadó korábbi rendelet szerinti kötelezettségei, amelyet még nem teljesített, a kötelezettség teljesítéséig fennállnak.

Az AM rendelet itt elérhető.

 

NAK/Mazuk Valéria

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ