Szaktanácsadás nemzetközi képviselete

Az i2connect H2020-as projekt Magyarországon tartotta ún. midterm (félidős) Nemzetközi Konferenciáját. A 2022. november 9-11-ig tartó konferencián 21 ország képviseltette magát Mosonmagyaróváron. Ennek a rendezvénynek volt kísérőrendezvénye az a magyar nyelvű előadássorozat, amely 10-én délelőtt került megrendezésre, mintegy hatvan fő hazai és határon túli szaktanácsadó részvételével.

Forrás: ÖMKI, saját készítés

Az i2c (https://i2conf.eu) keretében megrendezett magyar nyelvű kísérő esemény alapvető célja az volt, hogy a mezőgazdasági szaktanácsadók megismerjék a projekt tevékenységét, az interaktív innováció fogalmát, módszereit és tapasztalatait, valamint bekapcsolódjanak az európai szakmai közösségbe, hálózati együttműködésbe. A program betekintést engedett a hazai megvalósítók által folytatott munkálatokba és eredményekbe, valamint tájékoztatást nyújtott az agrárkormányzat és agrárkamara kapcsolódó terveiről is.

Az Európai Unió egyik legnagyobb most folyó H2020-as kutatásfejlesztési projektje az i2connect, amelynek középpontjában a szaktanácsadás áll. A projekt célja, hogy támogassa a mezőgazdaság és erdészet innovációs kihívásaira a szaktanácsadási rendszerek reagálását. Az i2connect projektben 21 európai ország szaktanácsadó szervezeteivel együtt hazánk 3 szervezete, az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Széchenyi István Egyetem (SZE) és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) vesz részt.

Forrás: ÖMKI, saját készítés

Az interaktív innováció során az egymást kiegészítő ismeretekkel rendelkező szereplők együttműködnek közös fejlesztési projektek kidolgozásában, ezek gyakorlatba történő átültetésében, valamint az eredmények szélesebb körben történő elterjesztésében. Ennek megfelelően az i2connect célja, hogy a szaktanácsadók felismerjék gazdálkodó partnereik fejlesztési igényeit és össze tudják azokat kapcsolni a hasonló témában érdekelt szereplőkkel a problémák közös megoldására, ezáltal az innovációt a gazdák, a termelők felől érkező kezdeményezésként segítsék kiteljesedni, megvalósulni.

A projekt elérendő hatásai közé tartozik, hogy erősíti a szaktanácsadók közötti hálózatépítést és az egymástól történő tanulást, növeli a szaktanácsadók befolyását a tudományos kutatás és a gyakorlat közötti tudásáramlás erősítése, a hatékonyabb és fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatok és a vidékfejlesztés érdekében. Képzési és szaktanácsadási tematikák és szolgáltatások kidolgozásával fejleszti a gyakorlati tudásátadást az ismeretek hosszú távú megőrzésének elősegítése érdekében. Bepillantást enged az európai unió tagállamainak hálózatépítési kultúrájába.

A rendezvény során a hazai megvalósítók által bemutatott tevékenységek közül az alábbi aktuális projekt elemeket kísérte kiemelt érdeklődés, amelyek mindegyike tartalmaz a szaktanácsadók számára hasznos, gyakorlatban is alkalmazható információt, illetve bekapcsolódási lehetőséget.

Szaktanácsadók interaktív innovációs képzése:

A képzők képzése (Train The Trainer , Tréningsorozat) felkészítést követően már idén megkezdődtek az i2connect szaktanácsadói tréningek a NAK és az SZE szervezésében, a MATE/GAK közreműködésével. A képzések a közeljövőben tovább folytatódnak, amelyekről a szervezők honlapján felhívást tesznek közzé.

Az európai szaktanácsadási szolgáltatók adatbázisa:

Az online adatbázis (Regisztráció)  a mezőgazdaság-, az erdészet, az élelmiszer-előállítók számára rendszeres szolgáltatást nyújtó egyéni szaktanácsadók és szervezetek címtára. Az adatbázisba történő regisztrációval a szaktanácsadók részeseivé válhatnak az európai színtéren interaktív innovációs gyakorlatokat fejlesztő és folytató közösségnek, tematikus érdeklődési irányuk szerint értesülhetnek induló új lehetőségekről, bekapcsolódhatnak a különféle együttműködési programokba.  A rendezvény során a megjelent szaktanácsadók nagy része az elő-regisztrációs űrlap kitöltésével jelezte belépési szándékát. Javaslatként megfogalmazódott az adatbázisba történő regisztráció rugalmasabbá tétele annak érdekében, hogy a szolgáltató szervezetek a megfelelő adatvédelmi előírások betartásával, szaktanácsadóik beleegyezésével tudják őket felrögzíteni (Tájékoztató regisztrációról).

Jó gyakorlatok, hazai projektekkel (good practices):

Az i2connect célja az is, hogy az Európa szerte összegyűjtse és elemezze azokat a gyakorlati eseteket, amelyekben az interaktív innováció és annak támogatása terén szerzett tapasztalatok pozitívak, motiválóak. Továbbá azonosítsa azon stratégiákat, módszereket, intézkedéseket, amelyek ezen jó gyakorlatokat megalapozzák és támogatják. A konferencia során több alkalommal elhangzott, hogy szükséges további esetek azonosítása és bemutatása, amely kapcsán a magyar jó gyakorlatokra is számítanának. (Szürkemarha gulyák nyomon követése IoT-technológiával Magyarországon). Ehhez hazánkban például az EIP-Agri típusú, „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” típusú pályázatokat sikeresen megvalósító projektek adhatnak kiindulást.

AKIS ország leírások (AKIS country reports):

A projekt által létrehozott jelentések betekintést nyújtanak az egyes országok Agrártudás és Innovációs Rendszerének (AKIS) felépítéséről, valamint nemzeti – és egyes esetekben regionális szinten a mezőgazdasági és erdészeti tanácsadási szolgáltatásokról. A riportok feltárják az intézményi- és infrastrukturális környezet alapvető jellemzőit, amelyben az ágazat szaktanácsadói is tevékenykednek. Ezek az információk célzott beavatkozások alapjául szolgálhatnak a szakpolitikák fejlesztésére és a problémák megoldására irányuló együttműködések támogatására. Ehhez kapcsolódóan az Agrárminisztérium részéről elhangzott „az AKIS szerepe és a szaktanácsadók lehetőségei az új KAP megvalósítása során” című előadás, amely az elkövetkező évek várható szaktanácsadási rendszere tekintetében számos meghatározó információt tartalmazott.

Forrás: ÖMKI, saját készítés

Cserelátogatások (cross visits):

Az i2connect „cross visits” programja azoknak a mezőgazdasági tanácsadóknak szól, akik részt vettek az interaktív innovációs folyamatok hálózati elemzésével kapcsolatos tréningen (kisfilm a tréning eredményéről). A „cross visits” lehetőséget kínál arra, hogy kiválasztott tanácsadók külföldre utazzanak és Európa különböző részeiről érkezett kollégáikkal együtt elmélyítsék tudásukat az interaktív innováció gyakorlati példáin keresztül, a projektben kidolgozott és alkalmazott új metodikák segítségével.

A rendezvényen panelbeszélgetés keretében a NAK a cserelátogatások eddigi tapasztalatait (három fő szaktanácsadó vett részt a német cross visit-en), és a magyarországi programban résztvevő külföldi szaktanácsadókat is megkérdezte tapasztalatairól (2022. november 7-9-ig Győrben öt országból nyolc külföldi szaktanácsadó vett részt a cserelátogatáson), ösztönözve a szaktanácsadókat a jövőbeni hasonló programokhoz történő bekapcsolódásra.