Szakképzés

Az agrárium XXI. századi kihívásaira reagálva 2030-ig szóló fejlesztési tervet készített a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).   A stratégia megalkotásával céljuk, hogy cselekvő egyetemként hidat képezzenek a nemzetközi tudományos élvonal és a magyar agrárközösség között annak érdekében, hogy a legkorszerűbb tudást juttassák el az ország minden szegletébe, így növelve a nemzeti versenyképességet, valamint a vidék-város közötti kohéziót is.

 A MATE 2030 fejlesztési terv víziója eléréséhez 5 területre összpontosít:

1. A jövő agrárgenerációjának képzése

A jövő agrárszakembereinek a kinevelésében már most is vezető szereppel rendelkező egyetem az eddigi innovatív szemléletű, gyakorlati készségfejlesztő és interdiszciplináris képzések, személyre szabott oktatás és a tehetséges diákok célzott bevonzása mellett új irányokat jelölt ki.  A további fejlődés érdekében célul tűzik ki a tanulmányi és szakmai gyakorlati cserekapcsolatok kiterjesztését a világ vezető agráregyetemeivel, hogy a hallgatók megismerhessék a globális élvonalbeli technológiákat és szakembereket. Ezt segíti a hazai és nemzetközi agrárvállalkozások képzésbe történő bevonása. További cél egy olyan vezető generáció kinevelése is, amely a fejlődés motorjaként lép be a mezőgazdaság minden ágazatába.

2. Innovatív tudásteremtés a Kárpát-medencében

Az új és kiemelt területek kutatásával, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével és a szakmájukban élenjáró külföldön dolgozó magyar szakemberek hazahívásával, a nemzetközi szintű szerepvállalás megerősítésével vállal szerepet az agrárkutatás utánpótlásának biztosításában, ezzel együtt pedig az agrárium megújulásában.

 3. A tudásintenzív mezőgazdaság erősítése, nemzeti versenyképesség növelése

A tudásintenzív mezőgazdaság erősítését az alkalmazott digitális technológiák és mesterséges intelligencia fejlesztésével, erős ipari együttműködések létrehozásával, a régió kiemelt innovációs központjává válással célozzák meg.  Több campussal rendelkező, országos lefedettségű felsőoktatási intézményként a MATE lefedi a teljes ellátási láncot, amely lehetővé teszi többek között az önellátás tudástőkéjének, valamint egy nemzetstratégiai szintű agrárinnovációs ökoszisztéma létrehozását.

4. Hatásgyakorlás a zöld jövő építésének jegyében.

A MATE 2023-ban a Times Higher Education ranglistáján felkerült a globális élelmezésért legtöbbet tevő 100 egyetem közé. A jövőben kiemelt figyelmet kívánnak fordítani az élelmiszerbiztonság és táplálkozás javítására, valamint a fenntartható mezőgazdaság kialakítására és működtetésére.

5. Az agrárközösség összefogása, vidék- város közötti kohézió elősegítése

A MATE célul tűzi ki, hogy a társadalom minél több szereplője fogjon össze a vidéki régiók versenyképességének és megtartó erejének növeléséért, a hazai termőföldek védelméért, a fenntartható mezőgazdaság, valamint a környezeti egyensúly megteremtéséért. Mindebben a tudásátadással, az élvonalbeli technológiák becsatornázásával, a továbbképzési lehetőség biztosításával, a képzésekben résztvevő hallgatók utánkövetésével, az agrárium népszerűsítésével és a benne rejlő lehetőségek tudatosításával vállal szerepet a hazai agrárközösség megszervezésében.

A MATE 2030 stratégia keretében kijelölt munka már az egyetem 2021. február 1-jei megalakulásával megkezdődött. A képzési kínálat megújításával, valamint az oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztésével néhány célkitűzést már sikerült megvalósítani.

Bővebb információ   a következő linken érhető el: https://uni-mate.hu/mate-2030

NAK Szakképzés

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám