Szakképzés

Munkaerőpiaci kihívások az agrárgazdaságban - a duális szakképzés, mint válasz” címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a XXXII. Farmer Expón a NAK Hajdú-Bihar vármegyei igazgatósága 2023. augusztus 19-én.

A 2020. év elején hatályba lépett jogszabályok, valamint a Szakképzés 4.0 Stratégia lefektették a megújult duális szakképzés szabályozási kereteit. A megújítás kiemelt célja, hogy a 21. század gazdasági kihívásainak megfelelő szakképzés megvalósításával közelebb hozza egymáshoz a szakképző intézményeket és a munka világát képviselő vállalkozásokat.

Az agrártársadalom számára a legnagyobb kihívást jelentő kérdések napjainkban a szélsőséges időjáráshoz való alkalmazkodás és az egyre fokozódó munkaerő-hiány. Ezen kérdéskörök apropójaként, a gyakorlat tapasztalatainak megismerését és a duális agrárszakképzést, mint megoldási lehetőség értékelését célozta a beszélgetés, amelyen az alábbi témaköröket járták körbe a meghívott beszélgetőpartnerek:

 • agrár-munkaerőpiac helyzete, foglalkoztatási nehézségek,
 • a munkaerő utánpótlás jellemzői, felkészültsége,
 • a duális agrár-szakképzés által nyújtott lehetőségek,
 • a diákok foglalkoztatásában rejlő potenciál munkáltatói szemmel,
 • „jó gyakorlatok” a duális agrár-szakképzésben.

A kerekasztal beszélgetés felvezetéseként Székely Erika, a NAK szakképzési és szaktanácsadási igazgatója tartott előadást, amelyben bemutatta, hogy az AKI-val több éve tartó kamarai együttműködésben végzett felmérések mit mutatnak az ágazati munkaerőpiacon. Az elemzésekből kiderül, hogy az ágazatban tevékenykedő, megkérdezett vállalkozásokban csökken az állandó alkalmazotti létszám, folyamatos a szakképzett munkaerőt igénylő álláshelyek betöltetlensége.  A mezőgazdaságban ez leginkább a gépkezelő, gépszerelő, állatgondozó, kertész, erőgépvezető (traktoros) szakmákban mutatkozik, míg az élelmiszeriparban a pék, a húsfeldolgozó, a borász és egyéb szeszesital gyártó szakmákban.

Az AKI felmérése szerint a vállalkozások a munkaerőhiányt a kézi munkafolyamatok csökkentésével, magasabb munkabérrel és a duális szakképzésben való részvétellel kezelik. A munkaerő megtartását és bővítését pedig a szabadságok rugalmasabb kezelésével, a munkába járás támogatásával, a munkakörülmények javításával, illetve fizetésemeléssel próbálják kezelni.

Mindeközben az állandó munkaerővel kapcsolatban a folyamatosan növekvő bérigény, az alacsony munkamorál, a motiváltság és a munkatapasztalat hiánya jelent kihívást a vállalkozások számára.

A felmérések szerint a vállalkozói szféra jellemzően nagyon alacsony arányban (6,5%) alkalmaz pályakezdőket, ami a vállalatok méretével növekvő tendenciát mutat. Ugyanakkor ennél a munkaerőnél a megkérdezettek az önálló munkavégzés készségével, a technikai, feladat-specifikus képességekkel, a munkafegyelemmel, munkakultúrával, a szakmai gyakorlati jártassággal, a gazdasági ismeretekkel a legelégedetlenebbek.

Az előadás körüljárta a duális agrárszakképzés jellemzőit is, amelyből kiderült, hogy bár a kamara nyilvántartásában évről évre bővül a duális képzőhelyek száma, azonban egyre kevesebb az aktív képzőhely, azaz egyre kevesebben foglalkoztatnak ténylegesen tanulókat. Jelenleg az ágazati szakképzésben tanulók negyede választja a duális képzési formát, de a képzési formában tanulók száma csökken.

A vállalkozások egyre többen ismerik fel az utánpótlás-nevelés jelentőségét és úgy látják, hogy a duális képzési rendszer segítségével könnyebben tudnak megfelelő munkaerőt felvenni a későbbiekben, és jó lehetőségnek tartják a képzési formát a munkaerő-utánpótlásra.

Az előadást követően került sor a kerekasztal beszélgetésre, amelyen Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium duális agrárszakképzésért felelős miniszteri biztosa, Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, az idei évben közép vállalkozás kategóriában „Az év agrár-duális képzőhelye” díj nyertese, a Hajdúhús 2000 Kft. képviseletében Geszten Margit, valamint Baloghné Zám Éva, a Balogh-Farm Tépe Kft. képviselője vettek részt.

A beszélgetés résztvevői megerősítették, hogy a munkaerőutánpótlás jelenleg kihívást jelent az ágazatban, ezen belül is a szakképzett munkaerőt tekintve. Bár az ágazati szakképzésben elindult egy pozitív tendencia, amely azt mutatja, hogy egyre többen érdeklődnek az agrárszakmák iránt, és azok száma is bővül, akik tudatosan választják az ágazati szakképzést, azonban még mindig megoldásra vár azon tanulók ösztönzése, akik alacsonyabb tanulmányi eredményük miatt választják az agrárszakképzést. Esetükben a tanulás motiválása, a szakma megszerettetése jelent elsődleges feladatot. A duális képzésben több éve részt vevő vállalkozói oldalt képviselő beszélgető partnerek elmondták, hogy ettől a képzési formától nem egyik évről a másikra várható az eredmény, az több év alatt érzékelhető. Annak, aki a duális képzésbe való csatlakozásban gondolkodik, fel kell készülnie arra, hogy megismerje a duális képzés rendszerét, az adminisztratív folyamatokat, amelyek az első időkben még nehezebben, később viszont már rendben haladhatnak. A tanulók számára mindkét képzőhely igyekszik a lehető legjobb és legszélesebb körű gyakorlati tapasztalatot átadni, ők úgy tekintenek rájuk, mint leendő munkavállalóikra. Ugyanakkor a foglalkoztatott tanulóknak csak egy része marad hosszú távon is a cégnél, sokan más, hasonló tevékenységet végző munkáltatónál helyezkednek el. Ezt is figyelembe véve a duális képzésben részt vevők nemcsak saját maguknak készítik fel a jövőbeni munkaerőt, de más munkáltatók is az ők munkájuk „gyümölcsét” élvezhetik.

Az ágazat számára az egyik legnagyobb problémát a más ágazat munkaerőpiacának elszívó ereje jelenti, amely komoly problémát jelent a munkaerő utánpótlás szempontjából. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a hatékony megoldás megtalálása égető kérdést jelent. A beszélgetés így nem ért véget a rendezvény zárásával. Folytatásként az ágazati munkaerő-elszívás kihívásai és megoldási lehetőségei címmel újabb kerekasztal beszélgetés megszervezésében egyeztek meg a jelenlévők.

 

NAK / Székely Erika

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám