Szakképzés

A megújult szakképzési rendszerben a duális képzés során a szakképző intézményben, illetve a vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Ez komoly lehetőséget jelent a cégek számára, mivel így saját kézbe vehetik a munkaerő-utánpótlásukat és -képzésüket. A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a szakembereket érinti, akik duális képzőhelyen oktatóként foglalkoznak a tanulóval.

A duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket jogszabály* írja elő, amely szerint duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételének kötelezettsége alól az mentesülhet, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

 • szakirányú mestervizsgával rendelkezik;
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
 • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
 • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
 • a 60. életévét betöltötte.

A kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát a jogszabály szerint a gazdasági kamarák szervezik. A képzés célja, hogy a résztvevő szakemberek a korábban megszerzett, a szakterületüknek megfelelő szakképesítésre építve olyan kommunikációs, pedagógiai, pszichológiai és adminisztrációs elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, amely elősegíti a duális képzőhelyeknél gyakorlatukat töltő tanulók gyakorlati oktatásának minőségi ellátását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett képzések fő célcsoportja a Kamara által nyilvántartásba vett duális képzőhelyek szakemberei, vagy olyan szakemberek, akik vállalják, hogy a jövőben aktívan részt vesznek gyakorlati oktatóként a duális szakképzésben.

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 25 óra gyakorlat (2x3 napos) tréning. (A megengedett igazolt hiányzás mértéke: 8 óra, a képzés összes óraszámának 16%-a). Az elméleti képzés pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A tréning során a gyakorlati oktatók olyan életszerű szituációkkal találkoznak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Az elsajátított ismeretekről egy online elméleti és a tréninghez kapcsolódó gyakorlati vizsgán kell számot adni. Az online elméleti vizsga sikerességének függvénye, hogy a gyakorlati vizsgára jelentkezhet a vizsgázó. Amennyiben mindkét vizsgarész sikeresen teljesül, tanúsítványt kap a gyakorlati oktató.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2024-ben 50 fő részére 100%-ban támogatott formában biztosítja a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát, melyre a Kamara területileg illetékes vármegyei igazgatóságánál lehet jelentkezni. Az induló képzésekről és részletes feltételeiről a NAK vármegyei igazgatóságainak szakképzési referensei adnak tájékoztatást. A NAK vármegyei igazgatóságainak elérhetőségeit az alábbi hivatkozás tartalmazza: http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/008730 

A tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról itt érhető el.

 

* 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám