Szakképzés

A vizsgabizottságok jogszerű működése szempontjából fontos, hogy a vizsgafelügyelők ismerjék és munkájuk során helyesen alkalmazzák a vonatkozó jogszabályokat. Ezért a pályázati felhívásunkban is közzétettük és a NAK-E 50 számú, a vizsgafelügyelői névjegyzék kezelésének eljárásrendjében szabályoztuk a vizsgafelügyelők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat.

A vizsgafelügyelői feladatok ellátására való jogosultság feltétele, hogy a névjegyzékbe kerülést követően egy éven belül sikeres alapvizsgát, majd három évenként sikeres ismétlő vizsgát tegyen a vizsgafelügyelői a vizsgafelügyelői feladatokra felkészítő tananyagból. A vizsgára történő felkészítés és a vizsga személyes jelenlétet nem igényel, a NAK e-learning rendszerén keresztül történik.

A 2022. március hónapban névjegyzékre került vizsgafelügyelők képzésére és alapvizsgájára 2023. január hónapban kerül sor.

Minden érintett vizsgafelügyelő e-mailen kap hozzáférést a NAK e-learning rendszeréhez, ahol elérhető lesz a vizsgafelügyelői feladatra felkészítő tananyag és a kapcsolódó jogszabályok. Továbbá részletes tájékoztatást adunk a gyakorló és vizsgafeladatokhoz történő hozzáféréséről, a vizsga folyamtáról.

A vizsgafelügyelői feladatkra felkészítő tananyag ITT érhető el.

A MOODLE vizsgarendszer felületén szervezett online teszt vizsga kérdései feleltválasztó, igaz-hamis, párosító, valamint mondat kiegészítő feladatokat tartalmaznak. A vizsga akkor sikeres, ha a 15 kérdésből álló tesztvizsgát a vizsgafelügyelő legalább 80%-os eredménnyel teljesíti.

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk.

NAK Szakképzési Iroda

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám