Mesterképzés

A mesterképzés egy szakmai és pedagógiai módszertani, valamint vállalkozásvezetési ismereteket is tartalmazó képzés. Célja:  

 • a szakemberek szakmai fejlődésének segítése;  
 • az egzisztenciális életpálya modell és karrierlehetőség támogatása, 
 • a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának biztosítása
 • a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzésének támogatása. 

A hatályos szabályozás szerint a mesterképzések és az azt lezáró mestervizsgák szervezését a gazdasági kamarák végzik, a képzések és vizsgák külső partnerek bevonásával, felnőttképzés keretében, piaci alapon valósul meg. A NAK végzi a mesterszakmák tananyagainak kidolgozását, korszerűsítését a megvalósításba bevont partner felnőttképzők számára. A szakképzésért felelős miniszter 2021. június 18-án tette közzé az új struktúra szerint összeállított 15 db mesterszakma képzési és kimeneti követelményét. 

A mester cím a duális képzésben megvalósuló szakirányú oktatás feltételrendszeréhez is szorosan kapcsolódik. A feltételrendszert, illetve a duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket a szakképzésről szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza.  A szabályozás értelmében, többek között feltétel, hogy az oktató: 

 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal;
 • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezzen.

A sikeres mestervizsga mentességet biztosít a kamarai gyakorlati oktatói vizsgakötelezettség alól! 

A szakképzésért felelős miniszter által közzétett képzési és kimeneti követelmények alapján az agrár ágazatban mesterképzést szervezni jelenleg az alábbi 15 szakmában van lehetőség

 1. Dísznövénytermesztő mester
 2. Zöldségtermesztő mester
 3. Gyümölcstermesztő mester
 4. Kertépítő mester
 5. Virágkötő mester
 6. Méhész mester
 7. Lovász mester
 8. Patkolókovács mester
 9. Mezőgazdasági gépész mester
 10. Pékmester
 11. Gyümölcspálinka-gyártó mester
 12. Hentesmester
 13. Sajtmester
 14. Szőlész-borász mester
 15. Sörmester

Mesterképzésre jelentkezhet, aki 

 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott államilag elismert szakképesítéssel, szakmai végzettséggel,
 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott idejű és minőségű szakmai gyakorlattal.

 

Mesterképzési igény esetén az egyes mesterszakmákra a NAK honlapján az alábbi linken keresztül lehet regisztrálni.: https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes/47-mesterkepzes#regisztracio 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ