Szakképzés

A mesterképzés célja:

 • a szakemberek szakmai fejlődésének segítése;
 • az egzisztenciális életpálya modell és karrierlehetőség támogatása,
 • a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának biztosítása
 • a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzésének támogatása.

A mester cím a duális képzésben megvalósuló szakirányú oktatás feltételrendszeréhez is szorosan kapcsolódik. A feltételrendszert, illetve a duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket a szakképzésről szóló törvény (Szkt[1]) és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet (Szkr[2]) szabályozza.  A szabályozás értelmében, többek között feltétel, hogy az oktató:

 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal;
 • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezzen.

Sikeres mestervizsga mentességet biztosít a kamarai gyakorlati oktatói vizsga kötelezettség alól!

A szakképzésért felelős miniszter által közzétett képzési és kimeneti követelmények alapján az agrár ágazatban mesterképzést jelenleg az alábbi 15 szakmában van lehetőség szervezni.

 

Ssz.

Mesterszakma megnevezése

1

Dísznövénytermesztő mester

2

Zöldségtermesztő mester

3

Gyümölcstermesztő mester

4

Kertépítő mester

5

Virágkötő mester

6

Méhész mester

7

Lovász mester

8

Patkolókovács mester

9

Mezőgazdasági gépész mester

10

Pékmester

11

Gyümölcspálinka-gyártó mester

12

Hentesmester

13

Sajtmester

14

Szőlész-borász mester

15

Sörmester

 

 A mesterképzést a jogszabály értelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. Képzésre és vizsgára jelentkezés: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes Megyei Igazgatóságánál.

Mesterképzésre jelentkezhet, aki

 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott államilag elismert szakképesítéssel, szakmai végzettséggel,
 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott idejű és minőségű szakmai gyakorlattal.

 

Induló képzésekről és feltételekről bővebben a NAK honlapján a https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes/47-mesterkepzes, vagy a NAK megyei szakképzési referenseitől http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok tájékozódhat.

A tájékoztató itt érhető el.

[1] 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

[2] 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám