Pályaorientáció

A NAK kiemelt feladatnak tekinti a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák/szakmairányok népszerűsítését, a pályaválasztó fiatalok tájékoztatását az agrárium vonatkozásában, valamint az agrárszakképző intézményekbe történő beiskolázás elősegítését.

A Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság, a köztestület megyei szervezeteinek közreműködésével, 2022 őszén ismét megszervezi az egy-egy napos őszi pályaorientációs programsorozatát minden megyére kiterjedően, amely tovább népszerűsíti az agrárszakképzést a 6-7-8. osztályos általános iskolai tanulók és szüleik körében.

Az őszi programsorozat keretein belül 2022. szeptember 19–november 17. között tervezetten 91 helyszínen 6200 fő résztvevő (általános iskolai tanuló, szülő, pedagógus) kaphat betekintést 57 agárszakképző intézmény, valamint 75 gazdálkodó életébe.  Mindez annak köszönhető, hogy a programnapok során szerteágazó helyszínen – a megyei AM fenntartású agrár-szakképzésben érintett középiskolák és tangazdaságaik, a duális képzésben részt vevő mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodók, üzemek látogatása – valósul meg az agrárszakmák bemutatása. A programok iránt érdeklődő, pályaválasztás előtt álló tanulók számára a szakmai napok alkalmával lehetőség nyílik a munkafolyamatokba való tényleges bekapcsolódásra, szakmai tevékenységek megismerésére, annak érdekében, hogy szakma- és intézmény választásuk tudatos döntés legyen. A programok megvalósításánál fontos szempont, hogy élmény alapú, tevékeny és cselekedtető formában ismertessük meg a résztvevőkkel az új szakmajegyzék szerinti agrárszakmákat/szakmairányokat. Az érdeklődő tanulók, szüleik és a kísérő pedagógusok a programsorozat keretében az Élelmiszeripar, a Környezetvédelem és vízügy, valamint a Mezőgazdaság és erdészet ágazatok 23 agrárszakmájával/szakmairányával ismerkedhetnek meg.

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ