Pályaorientáció

Az Oktatási Hivatal a 2020/2021-es tanévtől kezdve minden évben megszervezi és lebonyolítja   az Országos Pályaorientációs vizsgálatot (mérést), amelynek keretében a nappali, iskolai rendszerű oktatásban tanuló nyolcadik osztályos általános iskolai diákoknak kötelező jelleggel egy pályaorientációs kérdőívet kell kitölteni.  A kérdőív a továbbtanulást megalapozó személyes tanulói készségeket, kompetenciákat vizsgálja, és idén 2022. szeptember 19. – 2022. október 10. közötti időszakban kell kitölteni az alábbi linkre kattintva:

https://merretovabb.oktatas.hu/

A 90 kérdésből álló kérdéssor megválaszolására 40 perc áll rendelkezésre.  A kérdések illeszkednek a tanulók életkori sajátosságaihoz, és felölelik az összes középiskolai továbbtanulási irányt, a gimnáziumot és 25 szakképzési ágazatot.  A kérdések egy-egy érdeklődési területre vagy kompetenciára vonatkoznak, az egyes ágazatok jellegzetességeit is figyelembe véve.

A kitöltés után azonnal megjelenik az eredmény, így azonnal kiderül kinek milyen továbbtanulási irány javasolt.  Mivel a kérdések megválaszolása önértékelésen alapul, az eredmény valójában inkább csak tájékoztató jellegű, csak iránymutatásra szolgál, a döntés akkor lesz reális, ha a tanuló kellő önismerettel rendelkezik.   

A kérdőív kitöltésére – a megadott időszakban – többször is van lehetőség.  A kitöltéséről az általános iskolák is tájékoztatást adnak, illetve vannak olyan iskolák, ahol egy előre meghatározott tanóra keretében válaszolják meg a diákok a kérdéssort.  Mivel a jogszabályok értelmében a kérdőív kitöltése a nyolcadik osztályos tanulók számára kötelező (a felnőttoktatásban tanulók kivételével) a kitöltés teljesítésének igazolása céljából minden tanuló kap az iskolájától egy mérési azonosítót, amelyet a kérdőív befejezését követően kell megadni, majd a „Beküldöm” gombra kattintva beküldeni.  A kérdőívet a mérési időszakon belül akármennyi alkalommal ki lehet tölteni, azonban az adott egyénhez tartozó mérési azonosító rögzítésére csak egyszer van lehetőség. A kérdésekre adott válaszok a kitöltés ideje alatt módosíthatóak, mindaddig amíg a kérdőív nincs lezárva.

 A kitöltött kérdőíveket a honlap nem tárolja, ezért érdemes azt lementeni, hogy a tanuló a későbbiekben megoszthassa a szüleivel, tanáraival, barátaival, illetve legyen lehetősége bármikor visszanézni azt.

További részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_vizsgalat/lebonyolitas

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ