Futó projektek

Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása

Az elektronikus adatgyűjtés, az elemzés és a kommunikációs technológia napjainkban nagy támogatást nyújtanak egy-egy gazdaság pontosabb, gyorsabb és jobb döntéseihez, amelyek javíthatják az üzleti tevékenység fenntarthatóságát. Az európai politika arra törekszik, hogy biztosítsa, hogy a mezőgazdasági ágazat digitális innovációja lépést tartson más ágazatokkal, és hogy a digitális innováció a széleskörű mezőgazdasági közösség rendelkezésére álljon. Fennáll annak a kockázata, hogy a digitális innováció növeli a gazdaságok és a mezőgazdasági régiók közötti egyenlőtlenséget. Ennek elkerülése érdekében a regionális tanácsadóknak teljes mértékben részt kell venniük a digitális eszközök és innovációk megvalósításában és használatában. A projekt célja tehát független mezőgazdasági tanácsadók bevonása és támogatása az európai régióban, valamint a digitális eszközök, tanácsadó eszközeikbe történő beépítésének felgyorsítása.

Várható eredmények: A projekt 2 fő összetevőt tartalmaz: 1., 2. és 3. munkacsoportban elsősorban a „ digitális leltár” elkészítése és - a helyes gyakorlatok példái által támaszkodva - a digitális eszközök és szolgáltatások felkutatása, összegyűjtése áll. A 4., 5. és 6. munkacsoportban a tanácsadók a kidolgozásra kerülő „élő laboratóriumi” módszertanon keresztül dolgoznak a „leltárban” található információkkal, valamint a digitális eszközök cseréjére, adaptálására és fejlesztésére kapnak lehetőséget. Ily módon megoldásokat keresnek a digitális eszközök EU-n belüli különböző tanácsadói és mezőgazdasági kontextusokban történő megvalósításával kapcsolatos kihívásokra. A hangsúly nemcsak a technikai szempontokra, hanem az eszközök használatára és az egymással való kommunikáció módszereire is irányul.

Időszak:    2024.03.31.

NAK státusz:     Konzorciumi tag.

EU-s honlap:     https://www.h2020fairshare.eu/

FRISS

 • Agrár- Digitális Eszköztár (DATs Inventory- Digital Advisory Tools Inventory): 2020 februártól elérhető a FAIRshare H2020-as projekt keretében készült Európai szintű Agrár- Digitális Eszköztár. Egy folyamatosan bővülő adatbázisról van szó, amely indulásakor 70 agrár-digitális tanácsadó eszközt tartalmazott, különböző Európai országok agrár- digitális eszközeinek gyűjteményéből áll, továbbá egy rövid regisztrációt követően lehetőséget biztosít új eszközök feltöltésére is. A feltöltés néhány percet vesz igénybe egy angol és magyar nyelvű leírást kell megadni a feltöltendő eszközről, valamint néhány kiegészítő információt, linket, képet és egy dokumentumot is megadhat a felhasználó. Az eszköz angol nyelven jelenik meg az adatbázisban. Agrár-Digitális eszköztár elérése: https://fairshare-pnf.eu/  

 • A FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared – magyarul: Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása) projekt, pályázatot hirdet, amelynek célja egy digitálisan aktívabb gazdálkodói-, és mezőgazdasági tanácsadó közösség építése, amely a tanácsadói szolgáltatások közötti és azokon belüli digitális megosztottság áthidalása. 

 • A FairShare projekt elsődleges célja a gazdálkodók felkészítése a digitális korszakra a szaktanácsadók kapacitásfejlesztésén keresztül, lehetővé téve a szaktanácsadók számára a meglévő digitális eszközök elérését, kipróbálását, tanácsadási folyamataikba való bevonását. 

 • A FAIRshare projekt részvevői az elmúlt néhány hónapban is keményen dolgoztak az új innovatív technológiák bevezetésén és azok jobb társadalmi integrációján a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság ösztönzése érdekében. A legfontosabb eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze. 

 • A FAIRshare projekt keretében egy új értékelő eszköz került létrehozásra, mely segíti a mezőgazdasági tanácsadókat a megfelelő agrár-digitális eszközök kiválasztásában. 

HÍRLEVELEK

A szűrőnek nincs eredménye

ESEMÉNYEK

A szűrőnek nincs eredménye

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Partnerek

Hamarosan.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám