Okmányhitelesítés

Felhívjuk tagjaink és ügyfeleink figyelmét, hogy 2023. április 17-től a származási okmányhitelesítéssel kapcsolatos ügyeket elektronikus felületen is szükséges intézni. A kereskedelmi okmányok, illetve ezek hitelesítése továbbra is papír formátumú marad, a felület a korábban kötelezően benyújtott kamarai kérelem mintát váltja fel.

A kérelem benyújtására a cég törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve természetes személy jogosult, ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Az elektronikus ügyintézési felület az alábbi linken érhető el: https://urlap.ekozig.nak.hu/

A felületen keresztül kinyomtatott Származási bizonyítvánnyal kérjük, keressék fel hitelesítés céljából az ügyintézés helye szerinti megyei igazgatóságot!

A felület használatáról, illetve a kérelem beadásáról részletes leírást IDE kattintva talál.

 

Az okmány kiállítását és hitelesítését az Európai Gazdasági Közösséghez történő csatlakozás időpontjától, 2004 óta végzi az agrár- és élelmiszergazdasági termékek exportját bonyolító vállalkozások számára a NAK és jogelődje.

 

Jelenleg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16/A. § alapján „Az agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat.”


A Származási Bizonyítvány felhasználása


A származási bizonyítvány "Certificate of Origin" jellegzetesen árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását, és a legtöbb ország vámhatósága megköveteli azt az import vámeljárás során, amikor harmadik országban történik a vámkezelés. Ezen kívül szükséges export előfinanszírozó hitelprogram keretében nyújtott banki hitel felvételéhez, ahol a hitelfedezetet az exportálni kívánt áru biztosítja. Leggyakrabban az ügyfél, illetve partnere kérése alapján kerül kibocsátásra, néhány helyen megkövetelik a konzuli hitelesítést is a kamara által történő hitelesítést követően.


A származási garnitúra kinézete


A formanyomtatvány, mely három lapból áll, értékesítését és hitelesítését a NAK megyei igazgatóságai végzik.
Részei:
·    Eredeti/Original: az importőr ország vámhatósága számára
·    Másolat/Copy: az exportőr számára
·    Kérelem: kamaránál marad


A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok


·    származási bizonyítvány „Kérelem” példánya (rózsaszín lap)
·    export számla
·    kérelem és az ügytípustól függő nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásához
·    cégkivonat, aláírási címpéldány leadása első alkalommal, és változás esetén
·    meghatalmazás, ha nem az aláíró személy jár el
·    ha a kérelmező nem azonos az exportőrrel, a kérelmező cégkivonata, aláírási címpéldánya, eljárásra vonatkozó meghatalmazása
·    a származást alátámasztó egyéb dokumentumok (magyar gyártó esetén gyártói nyilatkozat, unió területén lévő gyártó esetén beszállítói nyilatkozat, harmadik országból származó hiteles származási bizonyítvány, igazolt vámokmányok, (EUR.1 szállítási bizonyítvány) egyéb a származást megerősítő dokumentum lehet.)


Származási bizonyítvány a származás igazolásához tartozó, és azt alátámasztó dokumentum(ok) bemutatásával bocsátható ki.


Az egységesített kérelem- és nyilatkozatmintákat az okmányhitelesítő kollégák bocsátják a kérelmező rendelkezésére.


Okmányhitelesítés helye


Az okmányok hitelesítése a NAK Megyei Igazgatóságain történik munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján. A megyei elérhetőségeket itt találhatóak: http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok


Okmányhitelesítésért fizetendő díjak


·    Származási bizonyítvány hitelesítése tagnak: 4800 Ft,
·    Származási bizonyítvány hitelesítése nem tagnak: 10400 Ft,
·    Másolathitelesítés tagnak: 1920 Ft,
·    Másolathitelesítés nem tagnak: 4160 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása tagnak: 1920 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása nem tagnak: 4160 Ft,
·    Exportszámla hitelesítés tagnak: 4800 Ft.
·    Exportszámla hitelesítés nem tagnak: 10400 Ft
·    Nyomtatvány garnitúra egységára: 200 Ft/db

(A kedvezményes díj igénybevételének feltétele a rendezett NAK-tagsági viszony.)

 

  pdf Származási bizonyítvány kitöltési útmutató (297 KB)

  pdf Jogi tájékoztató (461 KB)

 

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám